249 مورد یافت شد

دکتر حمیرا عظیمی

 19
40.00% رضایت کامل کاربران HD Index


اراك-خیابان فلسطین - بیمارستان فوق تخصصی قدس

دکتر فرشیده دیدگر

 19
60.00% رضایت کامل کاربران HD Index


اراك-میدان ولیعصر - مرکز آموزشی درمانی ولیعصر

دکتر حسین سرمدیان

 19
40.00% رضایت کامل کاربران HD Index


اراك-میدان ولیعصر - مرکز آموزشی درمانی ولیعصر

دکتر فرشته محسنی

 19
52.60% رضایت کامل کاربران HD Index


اراك-خیابان فلسطین - بیمارستان فوق تخصصی قدس

عفت نوروزی

 19
45.00% رضایت کامل کاربران HD Index


اراك-خیابان ملک - بعد از بانک انصار - انتهای کوچه آراسته - مرکز مشاوره مهراندیش

دکتر عطاالله حیدری

 18
49.60% رضایت کامل کاربران HD Index


اراك-میدان بسیج - مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین

دکتر محمدرضا پارسا

 18
60.00% رضایت کامل کاربران HD Index


اراك-خیابان فلسطین - بیمارستان فوق تخصصی قدس

دکتر وحدت منصوری

 18
48.20% رضایت کامل کاربران HD Index


اراك-جاده کمربندی جنوبی - روبروی شهرک رضوی - بیمارستان امام خمینی (ره)

دکتر محسن پارسی خامنه

 18
45.80% رضایت کامل کاربران HD Index


اراك-خیابان خرم - روبروی انتقال خون - ساختمان بوعلی - طبقه 6

دکتر قاسم صالحی

 17
53.60% رضایت کامل کاربران HD Index


اراك-خیابان امام - روبروی بیمارستان ولیعصر - ساختمان زمرد

دکتر الهام فراهانی

 17
48.80% رضایت کامل کاربران HD Index


اراك-خیابان شهید شیرودی - کوی علم الهدی - میدان راه آهن - بیمارستان امیرکبیر

دکتر افسانه طلایی

 17
56.00% رضایت کامل کاربران HD Index


اراك-میدان بسیج - مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین

دکتر شعبانعلی علیزاده

 17
60.00% رضایت کامل کاربران HD Index


اراك-خیابان فلسطین - بیمارستان فوق تخصصی قدس

دکتر محمد حسین امینی

 16
41.00% رضایت کامل کاربران HD Index


اراك-خیابان عباس آباد - جنب داروخانه دکتر رضایی

دکتر منیره سلطانی

 16
53.60% رضایت کامل کاربران HD Index


اراك-خیابان شهید شیرودی - کوی علم الهدی - میدان راه آهن - بیمارستان امیرکبیر

دکتر مریم پژوتن

 16
60.00% رضایت کامل کاربران HD Index


اراك-میدان شریعتی - ابتدای شریعتی - نبش کوچه دانشسرا - مجتمع پاسارگاد