249 مورد یافت شد

دکتر سعید قاضی سعیدی

 16
55.00% رضایت کامل کاربران HD Index


اراك-خیابان شهید بهشتی - میدان هفت تیر - اواسط خیابان شهید چمران - طبقه 4 - ساختمان بهارستان

دکتر محسن قاسمی

 16
52.80% رضایت کامل کاربران HD Index


اراك-خیابان شیرودی - بعد از سازمان انتقال خون - کلینیک تخصصی و فوق تخصصی امام رضا (ع)

دکتر سید علی احمدی

 16
60.00% رضایت کامل کاربران HD Index


اراك-میدان ولیعصر - مرکز آموزشی درمانی ولیعصر

دکتر سید محمد مهدی بیکایی

 16
40.00% رضایت کامل کاربران HD Index


اراك-خیابان شهید شیرودی - کوی علم الهدی - میدان راه آهن - بیمارستان امیرکبیر

دکتر معصومه خلیلی

 16
40.00% رضایت کامل کاربران HD Index


اراك-باغ ملی - پشت پاساژ جلالی - ساختمان آریا

دکتر محمدرضا زهدی

 16
46.60% رضایت کامل کاربران HD Index


اراك-خیابان فلسطین - بیمارستان فوق تخصصی قدس

دکتر محمد توکلی راد

 16
40.00% رضایت کامل کاربران HD Index


اراك-میدان بسیج - مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین

دکتر ناصر ملکی

 16
42.60% رضایت کامل کاربران HD Index


اراك-میدان بسیج - مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین

دکتر محمدعلی حقیقت

 16
40.00% رضایت کامل کاربران HD Index


اراك-خیابان شهید شیرودی - کوی علم الهدی - میدان راه آهن - بیمارستان امیرکبیر