282 مورد یافت شد

دکتر محمد طاهری

 57
60.00% رضایت کامل کاربران HD Index


بندرعباس-سه راه پلنگ صورتی - روبروی داروخانه سینا - ساختمان پزشکان شمس - طبقه 2

دکتر فرشته علی حسینی

 57
53.60% رضایت کامل کاربران HD Index


بندرعباس-روبروی پاساژ طباطبایی - بالای داروخانه دکتر لیاقت - طبقه 3

فاطمه مهدی پور

 57
44.20% رضایت کامل کاربران HD Index


بندرعباس-چهارراه مرادی - ساختمان پارسیان - طبقه 4 - مرکز مشاوره یاس هرمزگان

دکتر سلما نادری

 56
43.40% رضایت کامل کاربران HD Index


بندرعباس-گلشهر شمالی - خیابان داروپخش - مرکز آموزشی درمانی دکتر شریعتی

دکتر مهرداد رخشان پور

 56
40.00% رضایت کامل کاربران HD Index


بندرعباس-چهارراه فاطمیه - روبروی شیرینکده - ساختمان پزشکان کیمیا - طبقه 5 - درمانگاه تخصصی پوست و مو آراد

دکتر هوشیار سرحدی

 56
60.00% رضایت کامل کاربران HD Index


بندرعباس-بلوار سید جمال الدین اسدآبادی - نرسیده به چهارراه فاطمیه - ساختمان زیگورات

مریم گلنام

 56
60.00% رضایت کامل کاربران HD Index


بندرعباس-چهارراه فاطمیه - پشت ساختمان پزشک - جنب درمانگاه شبانه روزی سینا - طبقه 2

دکتر امیر جمشیدی

 55
60.00% رضایت کامل کاربران HD Index


بندرعباس-چهارراه فاطمیه - روبروی شیرینکده - ساختمان مارال

سید محمد امین حسینی

 55
49.60% رضایت کامل کاربران HD Index


بندرعباس-خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی - ساختمان پزشکان آرام - مرکز کاردرمانی مهر

الهام صیحه ای

 55
40.00% رضایت کامل کاربران HD Index


بندرعباس-چهارراه فاطمیه - کوچه بینش 10 - پشت ساختمان شیوا - ساختمان صدرا - طبقه 2 - مرکزگفتاردرمانی

دکتر سیده لیلا عمادیان رضوی

 55
47.60% رضایت کامل کاربران HD Index


بندرعباس-بلوار امام خمینی - ساختمان پزشکان سینا - طبقه 2 - واحد 203

دکتر امین شفی زاد

 55
60.00% رضایت کامل کاربران HD Index


بندرعباس-چهارراه فاطمیه - روبروی شیرینکده - ساختمان کیمیا - طبقه 2 - واحد 2

دکتر منوچهر کمالی

 54
50.60% رضایت کامل کاربران HD Index


بندرعباس-گلشهر شمالی - خیابان داروپخش - بیمارستان دکتر شریعتی

دکتر عبدالعلی محبوبی

 54
43.40% رضایت کامل کاربران HD Index


بندرعباس-چهارراه مرادی - بلوارسیدجمال الدین اسدآبادی - ساختمان کسری - طبقه 2

دکتر مریم محمدیان

 54
44.40% رضایت کامل کاربران HD Index


بندرعباس-گلشهر شمالی - خیابان داروپخش - مرکز آموزشی درمانی دکتر شریعتی

محمود بدیعیان پور

 54
40.00% رضایت کامل کاربران HD Index


بندرعباس-سه راه پلنگ صورتی - روبروی داروخانه سینا - جنب کتاب سرای نمازی - ساختمان شمس

دکتر سید محسن هاشمی

 54
55.00% رضایت کامل کاربران HD Index


بندرعباس-چهارراه مرادی - روبروی پاساژ طباطبایی - بالای داروخانه لیاقت

شهلا نامی

 54
40.00% رضایت کامل کاربران HD Index


بندرعباس-سه راه پلنگ صورتی - طبقه فوقانی بانک تجارت

حمید سلیمانی

 54
60.00% رضایت کامل کاربران HD Index


بندرعباس-چهارراه فاطمیه - کوچه جنب مسجد فاطمیه - ساختمان فاطمیه - طبقه 5 - مرکز مشاوره طلوع آرامش