نتیجه جستجو برای

51 مورد یافت شد

بیمه ما

 82
48.00% رضایت کامل کاربران HD Index

بیمه مابیمه ما یکی از شرکت‌های بیمه خصوصی در ایران است. این شرکت در سال ۱۳۹۰ فعالیت خود را آغاز...

بیمه عمر دی

 82
68.40% رضایت کامل کاربران HD Index

بیمه دی1. بیمه جامع عمر و سرمایه گذاریطرح جامع عمر‌و‌سرمایه‌گذاری نوعی از بیمه نامه ه...

بیمه عمر نوین

 81
40.00% رضایت کامل کاربران HD Index

بیمه نوینبیمه های عمر انفرادی· بیمه نامه عمر و سرمایه گذاریبيمه عمر و سرمايه‌گذاري بیمه ...

بیمه سامان

 80
48.00% رضایت کامل کاربران HD Index

بیمه ساماندر بیمه نامه درمان تکمیلی بایستی حداقل 50 نفر از طرف شرکت و یا سازمان بیمه گذار به شرکت بی...

بیمه عمر خاورمیانه

 78
45.80% رضایت کامل کاربران HD Index

بیمه زندگی خاورمیانهبیمه های عمر· بیمه عمر ساده زمانیدر این بیمه‌نامه، بیمه‌گذار با...

بیمه عمر سرمد

 77
73.40% رضایت کامل کاربران HD Index

بیمه سرمد1. بیمه عمر مانده بدهکاردر این نوع بیمه، خطر فوت بیمه شده در راستای جبران بازپرداخت وام بیم...

بیمه عمر توسعه

 75
47.60% رضایت کامل کاربران HD Index

بیمه توسعه1. انواع بيمه عمربيمه عمر زماني ساده انفرادي در اين بيمه نامه كه در دوره هاي1 تا 20 ساله ا...

بیمه آسماری

 73
48.00% رضایت کامل کاربران HD Index

بیمه آسماریبیمه تکمیلی درمانبه دلیل بالا رفتن هزینه های درمان بخصوص در بیماری های خاص، و به منظور حم...

بیمه عمر پارسیان

 69
50.00% رضایت کامل کاربران HD Index

بیمه پارسیان1. بیمه عمر ساده زمانیدر بیمه عمر ساده زمانی، شركت بیمه (بیمه‌گر)، شخص را برای مدتی...

بیمه عمر حکمت صبا

 66
67.20% رضایت کامل کاربران HD Index

بیمه حکمت صبا1. بیمه عمر و حوادثموضوع این بیمه نامه عبارت است از هر واقعه ناگهانی از یک عامل خارجی ک...

بیمه توسعه

 66
57.80% رضایت کامل کاربران HD Index

بیمه توسعهبیمه مازاد درمان گروهیبيمه هاي درمان بيمه توسعه، براي سازمان ها و تشكيلات خصوصي و دولتي صا...

بیمه نوین

 63
63.60% رضایت کامل کاربران HD Index

بیمه نوینبیمه مازاد درمان گروهیجبران هزینه های بیمارستانی و عمل های جراحی و هزینه های پاراکلینیکی بی...

بیمه عمر امید

 63
63.60% رضایت کامل کاربران HD Index

بیمه امید1. بیمه عمر و حوادثاين قرارداد بصورت گروهي براي بيمه‌گذاران از قبیل موسسات، سازمانها، ...

بیمه تجارت نو

 62
45.80% رضایت کامل کاربران HD Index

بیمه تجارت نوبیمه درمان تکمیلی گروهیپرداخت هزینه های ناشی از درمان بیماری ها به یکی از مهمترین دغدغه...

بیمه عمر رازی

 62
57.20% رضایت کامل کاربران HD Index

بیمه رازی1. طرح طلوع-مزایای سرمایه گذاری :-تشکیل اندوخته از محل حق بیمه پرداختی و یا سایر پرداخت ها ...

بیمه عمر حافظ

 61
66.20% رضایت کامل کاربران HD Index

بیمه حافظبیمه حافظ زندگی«شرکت بیمه حافظ» با معرفی محصول بیمه‌ای خود با نام «ب...

بیمه عمر آرمان

 57
40.00% رضایت کامل کاربران HD Index

بیمه آرمانبیمه عمر و سرمایه گذاریشرکت بیمه آرمان با ارائه محصول فوق در قالب طرح بیمه "آرمان زندگی" ت...

بیمه سینا

 57
42.80% رضایت کامل کاربران HD Index

بیمه سینابیمه درمانی گروهیموضوع بیمه: جبران بخشی از هزینه‌های بیمارستانی و جراحی ناشی از بیماری...

بیمه میهن

 57
65.40% رضایت کامل کاربران HD Index

بیمه میهنبیمه درمان گروهی:شرکت های بیمه به منظور جبران هزینه های تامین نشده توسط بیمه گر اول(بیمه تا...

بیمه معلم

 54
44.00% رضایت کامل کاربران HD Index

بیمه معلمبیمه مازاد درمان گروهی جبران بخشي از هزينه هاي بيمارستاني و جراحي ناشي از بيماري، حادثه و س...