بیمه عمر البرز

بیمه عمر البرز 39

بیمه عمر /
%57.78 رضایت کامل کاربران HD Index


امتیاز خود را به این بیمه اعلام کنید *توجه مهم : قبل از ثبت امتیاز اینجا کلیک کنید

ميزان پوشش دهي

قيمت

پاسخگویی

گستردگي شعبات1

بیمه البرز

بيمه عمر

در  این نوع بیمه شما هم زمان با سرمایه گذاری به منظور تامین هزینه های نحصیل ،ازدواج و یا تهیه مسکن فرزندان ... تامین خانواده خود ، از مزایای بیمه فوت بهر علت ، فوت به علت حادثه ، از کار افتادگی کلی و دائم ، نقص عضو و هم چنین در مقابل هزینه های سنگین بیماری های صعب العلاج مانند سکته قلبی ، سکته مغزی ، انواع سرطان ، پیوند اعضا اصلی بدن و عمل جراحی کرونر قلب استفاده نمایید.

شما با خرید این نوع بیمه نامه می توانید در پایان مدت بیمه ، ذخیره انباشته شده خود را به همراه سود های ایجاد شده ناشی از سرمایه گذاری بهینه شرکت بیمه البرز می باشد به صورت یکجا دریافت کرده و یا آن را تبدیل به یکی از انواع بیمه نامه های مستمری جهت تامین دوران بازنشستگی خود نمایید و مطمئن باشید که این نوع بیمه نامه ها وسیله ای مطمون برای مبارزه با تورم می باشد.

ميزان مناسب هزينه‌كرد شما براي بيمه عمر، با توجه به دو معيار زير قابل تعيين است:

اول بيش از ۱۰٪ از درآمد ساليانه خود را صرف پرداخت اقساط حق‌بيمه بيمه عمر نكنيد. مثلاً اگر درآمد ساليانه شما از تمامي فعاليت‌هاي شغلي شما در سال ۲۰ ميليون تومان است، ميزان مناسب حق‌بيمه شما براي بيمه عمر از ۲ ميليون تومان بيشتر نشود.

دوم هزينه مورد نياز شما براي تحصيل بيمه عمر، بستگي زيادي به ميزان سرمايه بيمه عمر درخواستي شما دارد. طبيعي است كه اگر توان مالي شما براي پرداخت حق‌بيمه عمر در سال نمي‌تواند از ۲ ميليون بيشتر باشد ولي از طرف ديگر، تقبل سرمايه‌هاي فوت و حيات بيمه‌نامه شما از سوي شركت بيمه به ۳ ميليون تومان هزينه‌كرد نياز دارد، شما با يك محدوديت توان مالي خود مواجه هستيد و بر حسب نياز مي‌توانيد يكي از دو راهكار زير را دنبال نمائيد:

- از مبلغ سرمايه بيمه عمر درخواستي آنقدر كم كنيد كه با ۲ ميليون تومان حق‌بيمه متناسب گردد و خريد پوشش بيشتر را به زمان ديگري كه در آينده توان مالي افزايش يافت، موكول كنيد.

- ميزان كسري توان مالي خود را از محل ساير پس‌اندازها و يا حتي از طريق صرفه‌جوئي در هزينه‌ها و تغيير الگوي خرجكرد شخصي خود، تامين نمائيد.

اگر ملاحظات هزينه‌اي براي شما مورد توجه است، از كنار خريد پوشش‌هاي بيمه‌اي بلندمدت با شرايط پرداخت حق‌بيمه يكجا به سادگي نگذريد. بيمه عمر با حق‌بيمه‌هاي يكجا مزاياي بسياري دارند كه:

- شما را درگير اقساط نمي‌كنند،

- ارزش نقدي خوبي براي شما فراهم مي‌آورند،

- اگر پول شما كم است، مي‌توانيد كم بخريد و در آينده كه دوباره فرصتي فراهم شد و توان مالي كسب كرديد، دوباره يك بيمه‌نامه يكجاي ديگر خريداري كنيد.

- براي خريد يكجاي يك بيمه عمر، اختصاص بيش از ۱۰% درآمدها هم در حالات زيادي به صرفه و قابل توجيه است.

 


 

1.      بيمه‌نامه عمر و تشكيل سرمايه (محصول قديم)

نوعی بیمه مختلط پس انداز است که به موجب آن بیمه گر متعهد می شود که سرمایه مورد تعهد را در طول مدت قرارداد در صورت حیات و یا فوت بیمه شده پرداخت نماید .

2.      بيمه‌نامه فوت تمام عمر (محصول قديم)

نوعی بیمه عمربه شرط فوت می باشد که به موجب آن بیمه گر متعهد می شود چنانچه بیمه شده درطول مدت عمر خود، به هردلیل فوت نماید، سرمایه مندرج دربیمه نامه را به استفاده کننده ( گان) وی پرداخت نماید.

حقوق بیمه گذار

·       ارزش بازخرید

بیمه گذار می تواند در صورت پرداخت حق بیمه حداقل شش ماه تمام ، تقاضای بازخرید بیمه نامه را بنماید . در این صورت ارزش بازخرید به علاوه سود احتمالی حاصله از سرمایه گذاری تا تاریخ بازخرید، محاسبه و پرداخت خواهد شد

·       وام به اعتبار بیمه نامه

بیمه گذار می تواند پس از گذشت دو سال از شروع بیمه نامه و پرداخت حق بیمه متعلقه، تقاضای وام نماید که مبلغ آن حداکثر معادل 90 % ارزش بازخرید بیمه نامه خواهد بود . در این صورت تا زمانی که وام به طور کامل تسویه نشده باشد، تعهدات بیمه گر به میزان مانده وام پرداختی و سود متعلقه آن کاهش می یابد.

استثنائات

·       در صورتی که بیمه شده در اثر خودکشی یا سعی در خ ودکشی در طول مدت دوسال اول از تاریخ شروع بیمه نامه یا از تاریخ برقراری مجدد آن فوت نماید فقط اندوخته ایجاد شده تا تاریخ فوت پرداخت خواهد شد .

·       در صورتی که یکی از وراث یا استفاده کننده (گان) عمداً با مشارکت و یا معاونت موجب فوت بیمه شده شود در این صورت سهم آنان از سرمایه فوت بیمه نامه قابل پرداخت نبوده و فقط سهم سایر استفاده کننده (گان)به نسبت مندرج در بیمه نامه پرداخت خواهد شد.

·       خطرات ناشی از پرواز هوائی به جز مواردی که بیمه شده به عنوان یک مسافر عادی با خرید بلیط اقدام به پرواز در خطوط هوایی مجاز ن موده و نام وی به عنوان مسافر عادی در لیست مسافران ثبت شده باشد تحت پوشش نخواهد بود.

·       چنانچه فوت بیمه شده ناشی از هدایت یا سرنشینی وسایل نقلیه هوایی،زمینی و دریائی در مسابقات و پروازهای اکتشافی و هر نوع تمرین و آموزش غواصی ، پرش با چتر نجات ، هدایت کایت و سایر وسایل پروازی بدون موتور باشد، بیمه گر فقط اندوخته بیمه نامه را پرداخت خواهد نمود.

·       چنانچه بیمه شده در اثر استعمال هر نوع مواد مخدر اعتیاد آور ، مصرف مشروبات الکلی ، مواد روان گردان، داروهای شیمیائی و محرک بدون تجویز پزشک و یا استفاده از مواد آتش ز ا فوت نماید بیمه گر تعهدی نسبت به پرداخت سرمایه فوت نخواهد داشت و فقط اندوخته بیمه نامه را به ذینفع یا استفاده کننده(گان) وی پرداخت خواهد نمود .

·       درصورتی که بیمه شده در اثر فعالیتهای مجرمانه فوت نماید بیم ه گر تعهدی نسبت به پرداخت سرمایه فوت نخواهد داشت و فقط اندوخته بیمه نامه به ذینفع یا استفاده کننده(گان) وی پرداخت خواهد شد .

·       تبصره : چنانچه در مراجع قانونی اثبات شود که بیمه شده به قصد دفاع از خود در این فعالیت شرکت کرده و یا شروع فعالیت مجرمانه به وی تحمیل شده ،سرمایه فوت تا تاریخ فوت به استفاده کننده(گان) وی پرداخت خواهد شد.

·       درصورتی که بیمه شده در کشوری که درحال جنگ می باشد و در نتیجه عملیات تهاجمی ، تدافعی و یا هر نوع حادثه دیگری که جنبه نظامی در مقابل نیروی مهاجم داشته باشد فوت نماید، بیمه گر فقط اندوخته بیمه نامه را پرداخت خواهد نمود.

·       درصورتي که بيمه گذار و استفاده کننده(گان) بيمه نامه اثبات نمايند که فوت بيمه شده به علت عمليات جنگي نبوده، سرمايه فوت تا تاريخ فوت پرداخت خواهد شد .

·       چنانچه بيمه شده در اثر بلاياي طبيعي ، انفجار ، تشعشعات هسته اي ، آلودگي هاي شيميائي و يا بيولو ژيکي ناشي از آن فوت نمايد فقط اندوخته بيمه نامه به استفاده کننده(گان)پرداخت خواهدشد .

·       درصورتي که بيمه شده تحت هر عنوان به عمليات و ماموريت جنگي اعزام شود پوشش خطر فوت و ساير پوششهاي تکميلي از تاريخ اعزام تا برگشت از مناطق مزبور به حالت تعليق در مي آي د . بديهي است در صورت فوت بيمه شده ، بيمه گر فقط اندوخته بيمه نامه را پرداخت خواهد نمود .


 

3.      بيمه‌نامه مستمري (محصول قديم)

نوعی از بیمه عمر به شرط حیات است که به موجب آن بیمه گر متعهد می شود اقساط مستمری مساوی یا نامساوی را درطول زمان به صورت مدت محدود (مستمری موقت ) و یا به صورت نامحدود (مستمری تمام عمر ) پرداخت نماید.

 


 

4.      بیمه جامع عمر و سرمایه گذاری

نوعی بیمه عمر و سرمایه گذاری است که به موجب آن بیمه گر متعهد می شود که سرمایه مورد تعهد را در طول مدت قرارداد در صورت حیات و یا فوت بیمه شده پرداخت نماید .

حقوق بیمه گذار

·       ارزش بازخريد

بیمه گذار می تواند در صورت پرداخت حق بیمه حداقل شش ماه تمام، تقاضای بازخرید بیمه نامه را بنماید . در این صورت ارزش بازخرید به علاوه سود احتمالی حاصله از سرمایه گذاری تا تاریخ بازخرید، محاسبه و پرداخت خواهد شد .

·       وام به اعتبار بیمه نامه

بیمه گذار می تواند پس از گذشت دو سال از شروع بیمه نامه و پرداخت حق بیمه متعلقه ، تقاضای وام نماید که مبلغ آن حداکثر معادل 90 % ارزش بازخرید بیمه نامه خواهد بود . در این صورت تا زمانی که وام به طور کامل تسویه نشده باشد، تعهدات بیمه گر به میزان مانده وام پرداختی و سود متعلقه آن کاهش می یابد

کارمزد وام، حداقل 4% بیشتر از سود تضمین شدهی بیمه نامه در آن دوره خواهد بود .

استثنائات

 • در صورتی که بیمه شده در اثر خودکشی یا سعی در خ ودکشی در طول مدت دوسال اول از تاریخ شروع بیمه نامه یا از تاریخ برقراری مجدد آن فوت نماید فقط اندوخته ایجاد شده تا تاریخ فوت پرداخت خواهد شد .
 • در صورتی که یکی از وراث یا استفاده کننده (گان) عمداً با مشارکت و یا معاونت موجب فوت بیمه شده شود در این صورت سهم آنان از سرمایه فوت بیمه نامه قابل پرداخت نبوده و فقط سهم سایر استفاده کننده (گان)به نسبت مندرج در بیمه نامه پرداخت خواهد شد.
 • خطرات ناشی از پرواز هوائی به جز مواردی که بیمه شده به عنوان یک مسافر عادی با خرید بلیط اقدام به پرواز در خطوط هوایی مجاز ن موده و نام وی به عنوان مسافر عادی در لیست مسافران ثبت شده باشد تحت پوشش نخواهد بود.
 • چنانچه فوت بیمه شده ناشی از هدایت یا سرنشینی وسایل نقلیه هوایی،زمینی و دریائی در مسابقات و پروازهای اکتشافی و هر نوع تمرین و آموزش غواصی ، پرش با چتر نجات ، هدایت کایت و سایر وسایل پروازی بدون موتور باشد، بیمه گر فقط اندوخته بیمه نامه را پرداخت خواهد نمود.
 • چنانچه بیمه شده در اثر استعمال هر نوع مواد مخدر اعتیاد آور ، مصرف مشروبات الکلی ، مواد روان گردان، داروهای شیمیائی و محرک بدون تجویز پزشک و یا استفاده از مواد آتش ز ا فوت نماید بیمه گر تعهدی نسبت به پرداخت سرمایه فوت نخواهد داشت و فقط اندوخته بیمه نامه را به ذینفع یا استفاده کننده(گان) وی پرداخت خواهد نمود .
 • درصورتی که بیمه شده در اثر فعالیتهای مجرمانه فوت نماید بیم ه گر تعهدی نسبت به پرداخت سرمایه فوت نخواهد داشت و فقط اندوخته بیمه نامه به ذینفع یا استفاده کننده(گان) وی پرداخت خواهد شد .
 • تبصره : چنانچه در مراجع قانونی اثبات شود که بیمه شده به قصد دفاع از خود در این فعالیت شرکت کرده و یا شروع فعالیت مجرمانه به وی تحمیل شده ،سرمایه فوت تا تاریخ فوت به استفاده کننده(گان) وی پرداخت خواهد شد.
 • درصورتی که بیمه شده در کشوری که درحال جنگ می باشد و در نتیجه عملیات تهاجمی ، تدافعی و یا هر نوع حادثه دیگری که جنبه نظامی در مقابل نیروی مهاجم داشته باشد فوت نماید، بیمه گر فقط اندوخته بیمه نامه را پرداخت خواهد نمود.
 • درصورتي که بيمه گذار و استفاده کننده(گان) بيمه نامه اثبات نمايند که فوت بيمه شده به علت عمليات جنگي نبوده، سرمايه فوت تا تاريخ فوت پرداخت خواهد شد .
 • چنانچه بيمه شده در اثر بلاياي طبيعي ، انفجار ، تشعشعات هسته اي ، آلودگي هاي شيميائي و يا بيولو ژيکي ناشي از آن فوت نمايد فقط اندوخته بيمه نامه به استفاده کننده(گان)پرداخت خواهدشد .
 • درصورتي که بيمه شده تحت هر عنوان به عمليات و ماموريت جنگي اعزام شود پوشش خطر فوت و ساير پوششهاي تکميلي از تاريخ اعزام تا برگشت از مناطق مزبور به حالت تعليق در مي آي د . بديهي است در صورت فوت بيمه شده ، بيمه گر فقط اندوخته بيمه نامه را پرداخت خواهد نمود .

 

 

 

5.      بيمه‌نامه چترا- طرح بيمه عمر چند منظوره (محصول جديد)

تعهدات

پوشش‌هاي بيمه‌اي عمر و زندگي:

·       بيمه فوت به هر علت

- شما مي‌توانيد سرمايه بيمه فوت به هر علت را به ميزان نياز خريداري كرده و از لحظه خريد يك سرمايه‌گذاري فوق‌العاده و بدون تحمل رنج و زحمت را براي عزيزان خود انجام دهيد.

- هيچ گونه محدوديت سني براي خريد اين پوشش وجود ندارد، ولي در عين حال، سنين بالاي ۷۰ سال داراي با ارزيابي‌هاي سلامتي بيشتري به نسبت سنين پائين‌تر براي خريد اين پوشش مواجه هستند.

- هر ايراني مي‌تواند تا سقف ۴۰۰ ميليون تومان اقدام به خريد اين پوشش كند كه در موافقت بيمه‌گر با درخواست، شرايط سني، سلامتي و شغلي وي ملاك نظر قرار خواهد گرفت.

- بيمه فوت به هر علت، كليدي‌ترين پوشش بيمه‌نامه در طرح بيمه عمر چندمنظوره است و ساير پوشش‌هاي بيمه‌نامه براساس سرمايه اين پوشش تعيين مي‌شود.

·       بيمه پس‌انداز

- شما مي‌توانيد براي حيات و تداوم جريان زيباي زندگي خود، از هم اكنون برنامه‌ريزي كرده و با اختصاص اندكي از درآمد فعلي خود، آينده‌اي تامين شده و مطمئن بسازيد.

- بيمه پس‌انداز به ريسك زنده ماندن فرد ارتباط پيدا مي‌كند و آن بخش از بيمه‌نامه است كه هدف آن تشكيل سرمايه حيات مي‌باشد.

- سرمايه بيمه پس‌انداز براساس مبلغ حق‌بيمه پرداختي تعيين مي‌شود.

·       بيمه نجات زندگي در واقعه مرگبار

- شما مي‌توانيد برخورداري از نعمت تداوم زندگي خود پس از مواجهه با وقايع مرگبار را هم بيمه كرده و در صورت مواجهه با اين واقعه، سرمايه بيمه نجات زندگي را دريافت نمائيد.

- شرايط سني براي خريد اين پوشش، زير ۷۰ سالگي است.

- سرمايه قابل خريد در اين پوشش، معادل ۱۰٪ سرمايه بيمه فوت به هر علت و حداكثر ۲۰ ميليون تومان مي‌باشد.

- خريد اين پوشش اختياري است.

پوشش‌هاي بيمه‌اي حوادث شخصي:

·       بيمه فوت بر اثر حادثه

- شما مي‌توانيد براي وقوع فوت بر اثر حادثه هم اقدام به خريد سرمايه بيمه ديگري، علاوه بر سرمايه بيمه عمر و زندگي و تا سقف سه برابر آن داشته باشيد.

- شرايط سني براي خريد اين پوشش، زير ۷۰ و بالاي ۱۰ سالگي است.

- سرمايه قابل خريد در اين پوشش، معادل ۳ برابر سرمايه بيمه فوت به هر علت و حداكثر ۲۰۰ ميليون تومان مي‌باشد.

- خريد اين پوشش اختياري است.

·       بيمه نقص عضو دائم بر اثر حادثه

- امكان خريد سرمايه بيمه نقص عضو بر اثر حوادث هم در بيمه‌نامه وجود دارد.

- شرايط سني براي خريد اين پوشش، زير ۷۰ و بالاي ۲۰ سالگي است.

- سرمايه قابل خريد در اين پوشش، معادل ۱ برابر سرمايه بيمه فوت به هر علت و حداكثر ۸۰ ميليون تومان مي‌باشد.

- خريد اين پوشش اختياري است.

·       بيمه مخارج پزشكي ناشي از حادثه

- در صورت تمايل، امكان بيمه كردن مخارج پزشكي ايجاد شده بر اثر بروز حوادث هم قابل خريداري است.

- شرايط سني براي خريد اين پوشش، زير ۷۰ و بالاي ۲۰ سالگي است.

- سرمايه قابل خريد در اين پوشش، معادل ۱۰٪ سرمايه بيمه فوت بر اثر حادثه و حداكثر ۱۰ ميليون تومان مي‌باشد.

- خريد اين پوشش اختياري است.

·       بيمه بيكاري بستري ناشي از حوادث

- همچنين مي‌توانيد خطر بيكاري و ازكارافتادگي موقت خود كه در اثر بروز حوادث و بستري شدن و عدم امكان ادامه فعاليت‌هاي روزانه، پيش مي‌آيد را هم بيمه كرده و سرمايه بيمه آنرا خريداري كنيد.

- شرايط سني براي خريد اين پوشش، زير ۶۰ و بالاي ۲۰ سالگي است.

- سرمايه قابل خريد در اين پوشش، معادل نيم درصد سرمايه بيمه فوت بر اثر حادثه و حداكثر ۱۰۰ هزار تومان غرامت روزانه مي‌باشد.

- خريد اين پوشش اختياري است.

پوشش‌هاي بيمه‌اي ازكارافتادگي:

·       بيمه ازكارافتادگي دائم و كامل

- در اين بخش، شما مي‌توانيد سرمايه‌اي براي ازكارافتادگي كامل و دائم خود به هر علتي كه كسب درآمد شغلي و حرفه‌اي شما را دچار مشكل سازد، خريداري كرده و اين خطر را بيمه نمائيد.

- شرايط سني براي خريد اين پوشش، زير ۶۰ و بالاي ۲۰ سالگي است.

- سرمايه قابل خريد در اين پوشش، معادل ۵۰ درصد سرمايه بيمه فوت به هر علت و حداكثر ۴۰ ميليون تومان مي‌باشد.

- خريد اين پوشش اختياري است.

·       بيمه درآمد ازكارافتادگي

- همچنين مي‌توانيد پوشش بيمه درآمد ازكارافتادگي را هم علاوه بر بيمه‌هاي ياد شده در بالا براي جايگزين كردن مستمري‌هاي آن با درآمد از دست رفته خود، خريداري كنيد.

- شرايط سني براي خريد اين پوشش، زير ۶۰ و بالاي ۲۰ سالگي است.

- سرمايه قابل خريد در اين پوشش، معادل ۳ برابر آخرين حق‌بيمه سالانه پرداختي و حداكثر ۳۶ ميليون تومان مي‌باشد.

- خريد اين پوشش اختياري است.

·       بيمه معافيت از پرداخت حق‌بيمه

- در صورت ازكارافتادگي كامل و دائم شخص بيمه شده و از دست رفتن توانائي كسب درآمد، پرداخت اقساط سالهاي آينده بيمه‌نامه به يك دردسر مالي تبديل مي‌شود. البته با خريد پوشش معافيت از پرداخت حق‌بيمه، اين دردسر نيز تحت پوشش بيمه قرار مي‌گيرد.

- شرايط سني براي خريد اين پوشش، همانند پوشش بيمه فوت به هر علت است.

- سرمايه قابل خريد در اين پوشش، معادل اقساط تعهد شده از سوي مشتري براي بيمه‌نامه قبل از ازكارافتادگي است كه بيمه‌گر نسبت به پرداخت آنها به جاي بيمه‌گذار در تاريخ‌هاي سررسيد اقدام خواهد كرد.

- خريد اين پوشش اختياري است.

پوشش‌هاي بيمه‌اي كم‌تواني بيماري‌هاي وخيم:

·       بيمه ابتلا به بيماري‌هاي خاص

- شما مي‌توانيد كم‌تواني‌هاي ايجاد شده بر اثر ابتلاي به برخي از بيماري‌هاي وخيم مانند سكته قلبي، سكته مغزي، جراحي عروق قلب، ام اس و پيوند ارگانهاي حياتي بدن را هم تحت بيمه قرار داده و خطرات زندگي خود را در اين زمينه، مديريت نمائيد.

- شرايط سني براي خريد اين پوشش، زير ۶۰ و بالاي ۱۵ سالگي است.

- سرمايه قابل خريد در اين پوشش، معادل ۳۰ درصد سرمايه بيمه فوت به هر علت و حداكثر ۲۵ ميليون تومان مي‌باشد.

- خريد اين پوشش اختياري است.

·       بيمه ابتلا به سرطان

- شما مي‌توانيد كم‌تواني ايجاد شده در اثر ابتلا به سرطان را همانند بيماري‌هاي وخيم، تحت پوشش بيمه قرار دهيد.

- شرايط سني براي خريد اين پوشش، زير ۶۰ و بالاي ۱۵ سالگي است.

- سرمايه قابل خريد در اين پوشش، معادل ۳۰ درصد سرمايه بيمه فوت به هر علت و حداكثر ۲۵ ميليون تومان مي‌باشد.

- خريد اين پوشش اختياري است. 

·       بيمه ابتلا به بيماره‌هاي لاعلاج

- امكان خريد سرمايه ديگري هم براي ابتلا به بيماري‌هاي لاعلاج فراهم است.

- شرايط سني براي خريد اين پوشش، زير ۷۰ سالگي است.

- سرمايه قابل خريد در اين پوشش، معادل ۱۰ درصد سرمايه بيمه فوت به هر علت و حداكثر ۲۰ ميليون تومان مي‌باشد.

- خريد اين پوشش اختياري است.

وام بيمه‌نامه

- از ديگر امتيازات بيمه البرز براي بيمه‌گذاراني كه سرمايه‌پذير مي‌شوند آن است كه براي دريافت منابع سرمايه‌گذاري نيازي به سپردن هيچگونه وثيقه و ضمانت ندارند و مبلغ وام به پشتوانه وجود بيمه‌نامه آنان كارسازي مي‌شود.

- سقف سرمايه‌پذيري هر بيمه‌گذار تا ميزان ۹۰ درصد ارزش بازخريد بيمه‌نامه وي خواهد بود.

- ترتيب استرداد وام با توافق بين بيمه البرز و بيمه‌گذار تعيين مي‌شود.

مشاركت در منافع بيمه‌نامه‌هاي اين طرح

·       اين بيمه‌نامه در منافع حاصل از مجموع معاملات بيمه‌گر در بيمه‌هاي زندگي مشاركت دارد.

·       حداقل ۸۵ درصد از كل منافع سالانه كسب شده در مجموع معاملات بيمه‌هاي زندگي براساس مقررات مصوب شوراي عالي بيمه، بين بيمه‌گذاران بيمه‌هاي زندگي تقسيم خواهد شد.

·       سهم بيمه‌گذاران از منافع كسب شده براساس ضوابط و مصوبات شوراي عالي بيمه، در آخر هر سال مالي محاسبه و به حساب ذخيره مشاركت در منافع منظور خواهد شد.

·       ذخيره مشاركتي كه به صورت سالانه آزاد مي‌شود تحت عنوان سود مشاركت و حسب توافق با بيمه‌گذار به روش‌هاي زير قابل تسويه از سوي بيمه‌گر خواهد بود:

·       الف) پرداخت نقدي به بيمه‌گذار؛

·       ب) تسويه حق‌بيمه‌هاي باقيمانده از بيمه‌نامه؛

·       پ) اعطاي پوشش بيمه‌اي بيشتر؛

·       ت) نگهداري به عنوان سپرده حق‌بيمه براي تسويه در سال‌هاي آينده.


 

6.      بيمه‌نامه چترا-طرح هاي آتي

·       طرح آينده فرزندان (به زودي)

·       طرح بيمه عمر خانواده (به زودي)

·       طرح مستمري (به زودي)

·       طرح بيمه عمر دائمي (به زودي)

·       طرح سنوات خدمت (به زودي)

 

راه های ارتباطی:

نشانی: خیابان شریعتی، بالاتر از خیابان شهید دستگردی(ظفر)، نبش کوچه آبان، پلاک 1320

کدپستی: 1913777151

تلفن: 29461050- 021

http://www.alborzins.com

Email: emp592@bimehalborz.ir

 


پربازدیدترین بیمه های مشابه

نظرات

 
   
Captcha  
تعداد کل نظرات ارسالی 16 نظر

gold Drama 0 silver Drama 0