محصولات تخصصی

محصولات تخصصی

(نمایش 7 - 1 محصول از 7)
  • 1
آموزش تصویری مدیریت (3)
آموزش تصویری مدیریت (3)
30درامای طلایی

تعداد باقی مانده : 33
آموزش تصویری مدیریت (2)
آموزش تصویری مدیریت (2)
30درامای طلایی

تعداد باقی مانده : 25
آموزش تصویری مدیریت (1)
آموزش تصویری مدیریت (1)
30درامای طلایی

تعداد باقی مانده : 11
٦ مهارت میلیونرهای خودساخته
٦ مهارت میلیونرهای خودساخته
20درامای نقره ای

تعداد باقی مانده : 26
20 رفتار معمول در عادت های ثروتمندان
20 رفتار معمول در عادت های ثروتمندان
10درامای طلایی

تعداد باقی مانده : 14
آموختنی های اساسی جهت مدیریت بیمارستان
آموختنی های اساسی جهت مدیریت بیمارستان
10درامای طلایی

تعداد باقی مانده : 30
  • 1