277 مورد یافت شد

دکتر سیده مژگان اورند

 57
40.00% رضایت کامل کاربران HD Index


ساری-سه راه کشاورزی - بیمارستان امیر مازندرانی

دکتر مهدی داودی

 57
50.00% رضایت کامل کاربران HD Index


ساری-خیابان رازی - بیمارستان امام خمینی (ره)

دکتر اباذر قاسمی نژاد

 56
57.80% رضایت کامل کاربران HD Index


ساری-خیابان فرهنگ - ساختمان شهریار 3 - واحد 212

دکتر رویا فرهادی

 56
55.40% رضایت کامل کاربران HD Index


ساری-بلوار پاسداران - مرکز آموزشی و درمانی بوعلی سینا

دکتر بهناز شجاعی

 56
40.00% رضایت کامل کاربران HD Index


ساری-خیابان فرهنگ - جنب بانک سامان - ساختمان ایده

دکتر بهنام غفاری

 56
49.60% رضایت کامل کاربران HD Index


ساری-خیابان قارن - روبه روی بانک رفاه کارگران - ساختمان شهریار

دکتر محمدرضا پیوندی

 56
60.00% رضایت کامل کاربران HD Index


ساری-کمربندی غربی - بزرگراه ولیعصر - بیمارستان شفا

دکتر قدرت الله عباسی

 55
40.00% رضایت کامل کاربران HD Index


ساری-خیابان فرهنگ - مجتمع پزشکی شهریار 3 - طبقه 8 - مرکز مشاوره سگال

دکتر صالحه علا

 55
54.40% رضایت کامل کاربران HD Index


ساری-بلوار پاسداران - مرکز آموزشی و درمانی بوعلی سینا

سمیه بابایی نیا

 54
40.00% رضایت کامل کاربران HD Index


ساری-خیابان فرهنگ - روبروی خیابان سعدی - ساختمان پزشکان - توسعه طبقه 3 - مرکز خدمات مشاوره ای ترنم

مهدی شاهسواری

 54
40.00% رضایت کامل کاربران HD Index


ساری-خیابان قارن - روبروی حسینیه حاجی آباد - مطب گفتاردرمانی مهدی شاهسواری

دکتر سیاوش عابدی

 54
40.00% رضایت کامل کاربران HD Index


ساری-خیابان رازی - بیمارستان امام خمینی (ره)

دکتر ابراهیم خوش نما

 54
41.60% رضایت کامل کاربران HD Index


ساری-بلوار پاسداران - مرکز آموزشی و درمانی بوعلی سینا

دکتر اللهیار خوارزمی

 54
43.60% رضایت کامل کاربران HD Index


ساری-کمربندی غربی - بزرگراه ولیعصر - بیمارستان شفا