14 مورد یافت شد

دکتر آیت الله گودرزی

 77
0.00% رضایت کامل کاربران HD Index


اهواز-خیابان طالقانی - بین خیابان شریعتی و مسلم

دکتر عبدالامین شانه ساز

 75
0.00% رضایت کامل کاربران HD Index


اهواز-کیانپارس - فلکه دوم - روبروی مدیریت درمان تأمین اجتماعی

دکتر میترا اشرف پوری

 52
0.00% رضایت کامل کاربران HD Index


اهواز-کیانپارس - نبش سوم شرقی - مجتمع پارس - طبقه 4

دکتر عبدالرحیم اسماعیل پور

 47
0.00% رضایت کامل کاربران HD Index


اهواز-خیابان نادری - بین حافظ و فردوسی - مجتمع پزشکی بزرگ نادری - طبقه 6 - واحد 141

دکتر رحیم عبادی

 44
0.00% رضایت کامل کاربران HD Index


اهواز-خیابان سلمان فارسی - خیابان کتانباف - مجتمع پزشکی سینا - طبقه 3

دکتر سیروس پاک سرشت

 35
0.00% رضایت کامل کاربران HD Index


اهواز-خیابان سلمان فارسی - بین خیابان نظامی و فردوسی

دکتر محمود چناری

 35
0.00% رضایت کامل کاربران HD Index


اهواز-چهار راه نادری - نبش نظامی - ساختمان عقابی - طبقه 3

دکتر محمدرضا درخشان نیا

 31
0.00% رضایت کامل کاربران HD Index


اهواز-خیابان سلمان فارسی - نبش علم الهدی - مجتمع شفا

دکتر علی جوهری

 30
0.00% رضایت کامل کاربران HD Index


اهواز-خیابان غفاری - روبروی مسجد جامع - پلاک 210

دکتر فروغ ریاحی

 27
0.00% رضایت کامل کاربران HD Index


اهواز-خیابان نادری - بین حافظ و فردوسی - مجتمع بزرگ نادری - طبقه 4

دکتر عزت الله قاسمی

 20
0.00% رضایت کامل کاربران HD Index


اهواز-خیابان سلمان فارسی - خیابان شهید سراج - جنب داروخانه دکتر طاهری

دکتر پیمان لجمیر اورک نجاتی

 12
0.00% رضایت کامل کاربران HD Index


اهواز-خیابان سلمان فارسی - خیابان فردوسی - مجتمع میلاد - طبقه 6 - واحد 18

دکتر حاتم بوستانی

 7
0.00% رضایت کامل کاربران HD Index


اهواز-خیابان نادری - خیابان فردوسی - کلینیک تخصصی میلاد - طبقه 5