19 مورد یافت شد

دکتر مهدی فرهودی

 82
84.40% رضایت کامل کاربران HD Index


تبریز-ارتش جنوبی - روبه روی اداره پست - ساختمان بزرگمهر

دکتر باقر وفایی

 70
80.00% رضایت کامل کاربران HD Index


تبریز-خیابان امام - جنب دبیرستان طالقانی

دکتر علیرضا قانع پور

 69
81.60% رضایت کامل کاربران HD Index


تبریز-خیابان آبرسانی - نرسیده به بیمارستان شمس - نبش کوی پزشکان

دکتر محبوب اسدلو

 62
83.60% رضایت کامل کاربران HD Index


تبریز-تقاطع هفده شهریور و طالقانی - ساختمان پارسا - طبقه همکف

دکتر حسن شاهرخی

 58
84.60% رضایت کامل کاربران HD Index


تبریز-خیابان آزادی - سه راهی گلگشت - پشت ساختمان پارک علمی و فناوری - ساختمان گلگشت - طبقه 6

دکتر علیرضا شفیعی

 55
83.40% رضایت کامل کاربران HD Index


تبریز-پاستور جدید - رو به روی کلینیک پردیس - برج ضرغام

دکتر احد فرشباف خلیلی

 54
81.80% رضایت کامل کاربران HD Index


تبریز-هفده شهریور جدید - نرسیده به شریعتی - روبه روی پست بانک

دکتر کتایون ترابی

 53
81.60% رضایت کامل کاربران HD Index


تبریز-هفده شهریور جدید - تقاطع طالقانی - ساختمان امروز

دکتر فرانک دلدوست

 43
86.20% رضایت کامل کاربران HD Index


تبریز-هفده شهریور جدید - برج آذربایجان - طبقه 7

دکتر علیرضا ناظمی

 41
83.20% رضایت کامل کاربران HD Index


تبریز-خیابان پاستور جدید - رو به روی بانک رفاه - ساختمان شریف - طبقه 2

دکتر شهاب الدین ترقی

 37
82.40% رضایت کامل کاربران HD Index


تبریز-هفده شهریور جدید - تقاطع طالقانی - ساختمان پارسا

دکتر یونس نابدل

 37
85.40% رضایت کامل کاربران HD Index


تبریز-تقاطع طالقانی و هفده شهریورجدید - ساختمان 197

دکتر علی صیدی

 37
84.00% رضایت کامل کاربران HD Index


تبریز-هفده شهریور جدید - مابین شریعتی و طالقانی - ساختمان شفا

دکتر سعید اکبری حقیقت

 28
83.40% رضایت کامل کاربران HD Index


تبریز-هفده شهریور جدید - جنب کلینیک فرهنگیان - ساختمان سینا

دکتر میرمحمدعلی قریشی زاده

 23
84.80% رضایت کامل کاربران HD Index


تبریز-چهارراه باغشمال - اول خیابان هفده شهریور جدید

دکتر علی فخاری

 22
86.80% رضایت کامل کاربران HD Index


تبریز-خیابان ارتش جنوبی - بالاتر از پاستور

دکتر علی اکبر ملک پور

 21
83.20% رضایت کامل کاربران HD Index


تبریز-سه راه بیمارستان شهدا و گلشهر - جنب بانک رفاه

دکتر مهناز طالبی مقدم

 20
83.00% رضایت کامل کاربران HD Index


تبریز-پاستور جدید - مابین طالقانی و ارتش - ساختمان صدرا

دکتر فرهاد دادرس

 8
81.40% رضایت کامل کاربران HD Index


تبریز-خیابان 17 شهریورجدید - روبروی بستنی وحید- ساختمان 2002