مأموريت و چشم اندازهمان طور که می دانید، آسان سازی دسترسی به خدمات با كيفيت در حوزه سلامت و آموزش نوين مهارت هاي نوين ارتباطي و مديريتي جامعه پزشكي در راستاي ارائه بهتر خدمات بهتر و كسب رضايتمندي بيشتر مراجعين مي باشد.

در هنر درمان می‌توانید به صورت رایگان پزشک و تخصص مورد نظر خود را جستجو کرده و پس از مشاهده نظر کاربران و اطلاعات درمانگران و مراكز درماني، انتخابي مناسب و قابل اعتمادتري را داشته باشيد.
علاوه بر آن پزشکان، دندانپزشکان، روان شناسان و ساير درمانگران می‌توانند ضمن معرفی کامل خود در فضاي اينترنت، از هنر درمان به عنوان پايگاهي در راستاي بهبود ارتباط دو سايه با مخاطبين خود بهره گيري نمايند.

از آرا و نظرات شما به مانند چشمان خود محافظت نموده و توصیه پذیر نیستیم.

باشد تا با ایجاد بستری مناسب، در راستای ارتقای حقوق شهروندی، بهبود شفافیت و البته ایجاد روحیه مطالبه گری از سوی کاربران عزیز، توام با آموزش های تخصصی مهارت های نوین ارتباطی، مدیریتی و رفتار حرفه ای از سوی هنر درمان، در جهت بهبود رضایتمندی و اعتمادسازی هم میهنان قدم برداریم.