علائم بیماری های کیسه صفرا

مقالات پیشنهادی


نکات تغذیه اي در خصوص سنگ كيسه صفرا

نکات تغذیه اي در خصوص سنگ كيسه صفرا

افراد داراي سنگ کیسه صفرا و یا مستعد به ابتلا، بهتر است از چربی هاي گیاهی و غیراشباع به ویژه روغن زیتون به عنوان جایگزینی براي چربی هاي حیوانی استفاده کرده، و غذاهاي گیاهی را به میزان بیشتري در رژیم غذایی خود بگنجانند.

سنگ كيسه صفرا در يك نگاه

سنگ كيسه صفرا در يك نگاه

سنگ کیسه صفرا، تشکیل سنگ یا رسوب در کیسه صفرا است نشانه سنگ کلیه صفرا این است که کیسه صفرا کند عمل می کند و این کندي، فرصت را براي کلسترول، بیلی روبین یا ترکیبی از پیگمان هاي کلسترول و بیلی روبین فراهم می آورد تاکریستالیزه شوند و یا رسوب کنند.

درد شکمی

درد شکمی

علت درد شکمی چیست؟ دیگر واژه هایی که به جای درد شکمی استفاده می شوند عبارتند از درد معده، درد شکم، درد روده و درد شکمی که می تواند آرام یا شدید، بصورت پیوسته یا مقطعی، حاد یا مزمن (هفته ها و ماهها) باشد. اغلب محل درد شکمی می تواند راهنمای مهمی برای علت درد باشد.

درد شانه

درد شانه

علت درد شانه چیست؟ درد شانه دردی است که در اطراف شانه ایجاد می شود. درد شانه ممکن است از خود مفصل یا از هر یک از عضلات، رباط ها و یا تاندون ها سرچشمه بگیرد. درد شانه معمولا با فعالیت و یا حرکات دست یا شانه بدتر می شود. برخی بیماری ها و مشکلات مرتبط با قفسه سینه یا شکم، مانند بیماری قلبی و یا بیماریهای کیسه صفرا، ممکن است موجب درد شانه شود. درد ارجاعی شانه دردی است که با حرکت شانه تغییر نکرده و بدتر نمی شود.

تهوع و استفراغ

تهوع و استفراغ

علت تهوع و استفراغ را بدانید: تهوع و استفراغ، علامت شایعی است که به علت شرایط مختلفی ممکن است بروز کند. تهوع و استفراغ اغلب ناشی از عفونت های ویروسی یا ویار در اوایل بارداری ایجاد می شود.

اسهال

اسهال

عامل اسهال را بدانید : اسهال، مدفوع آبکی و شل است که بیشتر از حد معمول رخ می دهد. اسهال در علایم خاص، شدت و طول مدت متفاوت است. اسهال حاد معمولا چند روز طول کشیده و با یک عفونت باکتریایی، ویروسی و انگلی ایجاد می شود. اسهال مزمن نسبت به اسهال حاد بیشتر طول می کشد.(به طور کلی بیش از سه هفته). اسهال مزمن ممکن است ناشی از بیماری های التهابی روده باشد.