دانشجويان علوم پزشكي


باشگاه مدیران سلامت فردا

در باشگاه مدیران سلامت فردا، برای تمامی دانشجویان حوزه سلامت( پزشکی و پیراپزشکی) آموزش هایی را درنظرگرفته ایم تا در کنار آموخته های دانشگاهی بتوانند در آینده، کسب و کار موفقی را در پیش گیرند.

از آنجا که عموما دانشجویان در حوزه شناخت، درمان و تشخیص بیماری ها تحت آموزش قرار می گیرند و خلاء آموزش های حوزه مهارت های مدیریتی حس می شود، عضویت در این باشگاه می تواند این خلا را جبران نماید. دانشجویان با عضویت در باشگاه مدیران سلامت فردا و دریافت آموزش های لازم، می توانند در آینده، محیط کار خود  را به صورت حرفه ای مدیریت نمایند و افزایش سلامتی و کیفیت خدمات رسانی را برای منطقه تحت پوشش خود فراهم نمایند.

برنامه توسعه فردی(PDP)

نتيجه تحقیقات در كشورمان نشان می‌دهد که فقدان دانش و مهارت در میان پزشکان و کارکنان مراکز درمانی، مانع عمده‌ای برای بهبود کیفیت خدمات در حوزه سلامت است و به عنوان مهم ترين عامل نارضايتي و شكايت از سيستم بهداشت و درمان تلقي مي شود. آنچه که عموم بیماران از پزشکان انتظار دارند و رضایتمندی بیماران را فراهم می کند، به مهارت های ارتباطی پزشکان مربوط می شود.

ما برای دانشجویان حوزه سلامت این امکان را فراهم می کنیم تا با بهره گیری از دوره های مهارت ارتباطی از قبیل دوره های فن بیان، ارتباط موثر، زبان بدن، تکنیک های حل مسئله، تفکر انتقادی و... کیفیت خدمات رسانی در آینده و رضایتمندی بیماران را افزایش دهند.