نحوه دریافت دراما


در هنر درمان، هرکس بتواند مشارکت بیشتری در امتیازدهی به درمانگران و مراکز درمانی خود داشته باشد، همچنین نظرات و تجربه های درمانی خود را بیشتر با سایرین در میان بگذارد و به طور کلی کاربر فعال تری باشد، در نتیجه درامای(Drama) طلایی و نقره ای بیشتری کسب کرده و می تواند آن ها را در بازارچه هنر درمان به محصولات با کیفیت و تخفیف دار آموزشی-درمانی هنر درمان تبدیل كنيد.

همچنین با مشارکت تان در خريد محصولات نيكوكاري در بازارچه هنر درمان، با تبدیل دراما(Drama) خود می توانيد از انواع محصولات نيكوكاري براي كودكان اقدام نماييد.