درخواست ایجاد پروفایل

بسته پایه
رایگانهمیشگی

دیریت صفحۀ اختصاصی o  دریافت دیدگاه و نظر کاربران o  ارسال رزومه o  امکان ارائه خدمات در بازارچه هنرِ درمان o  کارکنان مرکزHealth MBA % تخفیف گروهی دوره درمان پلاس و 01 دریافت o  ارسال تجارب درمانی o  امکان دریافت هدیه از کاربرا

انتخاب شده
بسته حرفه ای
590,000تومان دوساله

شامل امکانات بسته پایه همراه با  
  امکان آپلود تصاویر o  ارسال فایل صوتی و تصویری o  معرفی خدمات درمانی خاص مرکز o  پنل پرسش و پاسخ o  کارکنان مرکزHealth MBA % تخفیف گروهی دوره درمان پلاس و 01 دریافت o  دریافت گزارش از جزئیات رضایتمندی و نحوه آشنایی مراجعین با مرکز درمانی o  اختصاصیUSSD پنل رزرواسیون همراه با کد o
 عضویت مرکز به عنوان شخصیت حقوقی در انجمن علمی هنرِ درمان و همچنین باشگاه o مدیران سلام

انتخاب بسته
بسته نفیس
890,000تومان دوساله

شامل امکانات بسته حرفه ای همراه با  
 )Road Map(  امکان نمایش مسیر زندگی مرکز o  بسته آموزش حرفه ای و توانمندسازی کارکنان مرکز درمانی o Health MBA % تخفیف دوره درمان پلاس و 51 دریافت o  امکان عدم نمایش لیست مراکز برتر در صفحۀ اختصاصی o HD Talk امکان حضور مدیران مرکز در کمپین

انتخاب بسته


اطلاعات کاربری


 
 
 
  Captcha