علائم بیماری های مجاری ادراری

مقالات پیشنهادی


علل ایجاد سنگ کلیه

علل ایجاد سنگ کلیه

اگر نوع سنگ کلیه کلسـیمی یـا فسـفري باشد، از مصرف فرآورده هاي لبنی ، شکلات و نارگیل خودداري کنید.

علایم شایع سنگ کلیه

علایم شایع سنگ کلیه

اولین و مهمترین جزء درمان تغذیه اي این بیمـاران، مصـرف فراوان آب است. به گونه اي کـه ادرار رقیـق دفـع گـردد و غلظت مواد تشکیل دهنده ي سنگ در آن کاهش یابد یعنـی حجم ادرار دفع شده به 2 لیتر یا بیشتر در روز برسد . درمان هاي مؤثر بیشتر سنگ هاي ریز، چند ساعت یا چند روز پس از تشکیل از راه مجراي ادرار دفع می شود.

پیلونفریت (عفونت كليه)

پیلونفریت (عفونت كليه)

عفونتهاي دستگاه ادراري ممکن است 10٪ از افراد را در دوران کودکی مبتلا کند. در میان کودکان، شیوع عفونتهاي دستگاه ادراري در پسران ختنه نشده با سن کمتر از سه ماه بیشترین میزان بوده، و سپس دختران کمتر از یک سال در رده دوم قرار دارند.

عفونت دستگاه ادراري (UTI)

عفونت دستگاه ادراري (UTI)

عفونت دستگاه ادراري (UTI) نوعی عفونت باکتریایی است که بر بخشی از دستگاه ادراري تأثیر می گذارد. هنگامی که عفونت دستگاه ادراري تحتانی را مبتلا میکند سیستیت ساده (عفونت مثانه) نامیده می شود و هنگامی که بر دستگاه ادراري فوقانی تأثیر می گذارد به آن پیلونفریت (عفونت کلیه) گفته می شود.

سوزش ادرار

سوزش ادرار

سوزش ادرار، احساس ناراحتی یا سوزش هنگام ادرار کردن است. این درد معمولا در مجرای ادرار که ادرار را از مثانه به بیرون می برد و یا مناطق اطراف اندام تناسلی )کف لگن) احساس می شود.

خستگی

خستگی

تقریبا هر کسی با خستگی بیش از حد یا کار زیاد مواجه بوده است. چنین خستگی های موقتی و معمولا علل مشخصی دارند و بهبود می یابد ولی خستگی مزمن برای مدت طولانی به طول می انجامد و عمیق تر است ودر واقع حالت ثابتی از خستگی است که در طول زمان پیشرفت می کند و انرژی و ظرفیت ذهنی را کاهش می دهد. خستگی در این مرحله روی حالت رفاه عاطفی و روانی فرد نیز اثر می گذارد.