حقوق شهروندی در نظام سلامت

مقالات پیشنهادی


سلامتي براي همه در سال ٢٠١٨

سلامتي براي همه در سال ٢٠١٨

شعار سال 2018 سازمان جهانی بهداشت در جهت اولويت بندي برنامه هاي حوزه سلامت كشور ها عبارتست از: Health for All "Universal Health Coverage: Everyone, Everywhere” "سلامت برای همه: پوشش همگانی سلامت برای همه، در هر مکان"