بیمه عمر رازی

بیمه عمر رازی 62

بیمه عمر /
%57.14 رضایت کامل کاربران HD Index


امتیاز خود را به این بیمه اعلام کنید *توجه مهم : قبل از ثبت امتیاز اینجا کلیک کنید

ميزان پوشش دهي

قيمت

پاسخگویی

گستردگي شعباتبیمه رازی

  1. 1.      طرح طلوع

-مزایای سرمایه گذاری :

-تشکیل اندوخته از محل حق بیمه پرداختی و یا سایر پرداخت ها ی بیمه گذار در طول مدت بیمه نامه

-تضمین سود سرمايه گذاري در بلند مدت

- پرداخت وام از محل اندوخته به بیمه شده پس از گذشت 2 سال از شروع بیمه نامه

- امكان برداشت از اندوخته بیمه نامه

-پرداخت اندوخته بيمه نامه به صورت يكجا  و يا به صورت مستمري در پایان  مدت بیمه نامه

-پرداخت سود مشاركت در منافع علاوه بر سود تضمين شده بيمه نام

مزایای بیمه ای:

-پرداخت سرمايه فوت بیمه نامه در صورت فوت به هر علت بيمه شده  ، به استفاده کنندگان بصورت يكجا و يا به صورت مستمري (علاوه براندوخته بيمه نامه).

-پرداخت سرمايه  فوت ناشي از حوادث مشمول بیمه حداکثر تا  چهار برابر سرمايه فوت به هر علت  (علاوه بر اندوخته بیمه نامه)

-پرداخت هزينه هاي درمان بيماريهاي خاص شامل سكته قلبي، سكته مغزي، سرطان ، پيوند اعضاء‌ اصلی بدن  و عمل جراحي كرونر قلب باز حداكثر تا سن 60 سالگي ( حد اکثر معادل 30 % سرمايه فوت به هر علت )

-معافيت از پرداخت حق بيمه درصورت از كارافتادگي كامل و دائم  بیمه شده  ناشي از حادثه .

-پرداخت سرمايه بيمه تعیین شده  درصورت نقص عضو وازكارافتادگي دائم (کلی و یا جزئی) بیمه شده ناشي از حادثه .

-پرداخت هزینه های پزشکی بیمه شده در اثر حوادث مشمول بیمه (حداکثر معادل 10% سرمایه فوت به هر علت)

سایر مزایا:

-بهره مندي از معافيت هاي مالياتي

-امكان پرداخت حق بيمه به روش هاي يكجا ، ساليانه و اقساط : شش ماهه ، سه ماهه ،دو ماهه و ماهانه

-انتخاب سرمايه بيمه نامه طبق نظر بيمه گذار

-امكان افزايش حق بيمه براي جبران اثرات تورم

-تخصيص سود به صورت روز شمار

-پرداخت سود تشويقي به بيمه گذاراني كه اقساط خود را زودتر از موعد مقرر پرداخت نمايند

-امكان حفظ پوشش هاي بيمه اي درصورت عدم ادامه پرداخت حق بيمه (از محل اندوخته بیمه نامه)

نمونه جداول استعلام بيمه نامه عمر طرح طلوع

مثال 1 : چنانچه بيمه گذار بخواهد مبلغي را به عنوان اندوخته اوليه در شركت بيمه رازي سرمايه گذاري كند پس از كسر هزينه هاي اداري و كارمزد با احتساب سود 18% محاسبه و پس از پايان مدت بيمه نامه علاوه بر سرمايه مورد نظر مبلغ واگذاري را دريافت مي كند. اطلاعات مورد نظر طبق جدول شماره (1) و با احتساب اندوخته 10،000،000 ريال در جدول ذيل نشان داده شده است.

سال بيمه اي

سن
بيمه شده

مجموع
حق بيمه پرداختي بيمه عمر

سرمايه بيمه عمر (فوت به هر علت)

سرمايه فوت به علت حادثه

سرمايه امراض خاص

اندوخته
بيمه نامه

1

30

6،000،000

60،000،000

120،000،000

18،000،000

16،863،556

5

34

36،630،000

72،930،360

145،860،720

21،879،120

69،735،322

10

39

95،625،600

93،079،680

186،159،360

27،923،940

217،769،159

15

44

190،635،600

118،795،860

237،591،720

35،638،800

562،628،794

20

49

343،651،200

151،617،000

303،234،000

45،485،100

1،331،679،837

25

54

590،083،200

193،506،000

387،012،000

58،051،740

2،999،060،811

30

59

986،965،200

246،968،220

493،936،440

74،090،340

6،546،005،042

مثال 2 : اگر یک فرد 30 ساله یک بیمه نامه به مدت 30 سال وبا پرداخت حق بيمه سالانه 6،000،000 ريال، با ضريب افزايش حق بيمه سالانه 10% و افزايش سرمايه سالانه 5% و دارا بودن تمامي پوششهاي اضافي اعم از معافيت از پرداخت

حق بيمه ، امراض و نقص عضو ناشي از حادثه خريداري نمايد، در پايان قرارداد شركت بيمه رازي مبلغ 5،807،961،267ريال با احتساب سود تضميني به بيمه گذار پرداخت مي نمايد.

سال بيمه اي

سن
بيمه شده

مجموع حق بيمه پرداختي بيمه عمر

سرمايه بيمه عمر (فوت به هر علت)

سرمايه فوت به علت حادثه

سرمايه امراض خاص

اندوخته
بيمه نامه

1

30

6،000،000

60،000،000

120،000،000

18،000،000

5،299،556

5

34

36،630،000

72،930،360

145،860،720

21،879،120

47،315،296

10

39

95،625،600

93،079،680

186،159،360

27،923،940

172،674،479

15

44

190،635،600

118،795،860

237،591،720

35،638،800

471،927،285

20

49

343،651،200

151،617،000

303،234،000

45،485،100

1،149،246،704

25

54

590،083،200

193،506،000

387،012،000

58،051،740

2،632،122،617

30

59

986،965،200

246،968،220

493،936،440

74،090،340

5،807،961،267

 

 

 

  1. 2.      (طرح بیمه امید )

مزایا :

-مزایای سرمایه گذاری

- تشکیل اندوخته از محل حق بیمه پرداختی و یا سایر پرداخت ها ی بیمه گذار در طول مدت بیمه نامه

- تضمین سود سرمايه گذاري در بلند مدت

-  پرداخت وام از محل اندوخته به بیمه شده پس از گذشت 2 سال از شروع بیمه نامه

-  امكان برداشت از اندوخته بیمه نامه

- پرداخت اندوخته بيمه نامه به صورت يكجا  و يا به صورت مستمري در پایان  مدت بیمه نامه

- پرداخت سود مشاركت در منافع علاوه بر سود تضمين شده بيمه نامه

- پرداخت سرمايه فوت بیمه نامه در صورت فوت به هر علت بيمه شده  ، به استفاده کنندگان بصورت يكجا و يا به صورت مستمري (علاوه براندوخته بيمه نامه).

- پرداخت مستمری در صورت فوت به هر علت بیمه گذار  به مدت حداکثر 10 سال تا پایان مدت بیمه نامه به بیمه شده.

- پرداخت سرمايه  فوت ناشي از حوادث مشمول بیمه حداکثر تا  چهار برابر سرمايه فوت به هر علت  (علاوه بر اندوخته بیمه نامه)

- پرداخت هزينه هاي درمان بيماريهاي خاص شامل سكته قلبي، سكته مغزي، سرطان ، پيوند اعضاء‌ اصلی بدن  و عمل جراحي كرونر قلب باز حداكثر تا سن 60 سالگي ( حد اکثر معادل 30 % سرمايه فوت به هر علت )

- معافيت از پرداخت حق بيمه درصورت از كارافتادگي كامل و دائم  بیمه گذار  به هر علت .

- معافيت از پرداخت حق بيمه درصورت فوت  بیمه گذار  به هر علت .

- پرداخت سرمايه بيمه تعیین شده  درصورت نقص عضو وازكارافتادگي دائم (کلی و یا جزئی) بیمه شده ناشي از حادثه .

- پرداخت هزینه های پزشکی بیمه شده در اثر حوادث مشمول بیمه (حداکثر معادل 10% سرمایه فوت به هر علت)

 

- بهره مندي از معافيت هاي مالياتي

- امكان پرداخت حق بيمه به روش هاي يكجا ، ساليانه و اقساط : شش ماهه ، سه ماهه ،دو ماهه و ماهانه

- انتخاب سرمايه بيمه نامه طبق نظر بيمه گذار

- امكان افزايش حق بيمه براي جبران اثرات تورم

- تخصيص سود به صورت روز شمار

- پرداخت سود تشويقي به بيمه گذاراني كه اقساط خود را زودتر از موعد مقرر پرداخت نمايند

- امكان حفظ پوشش هاي بيمه اي درصورت عدم ادامه پرداخت حق بيمه (از محل اندوخته بیمه نامه)

 

 

 

  1. 3.      بیمه نامه  عمر و سرمايه گذاري مشترک ( طرح مهتاب)

بیمه جامع عمر و سرمایه گذاری مشترک بمنظور رفع نیازهای بیمه ای خانواده طراحی گردیده است.  در این بیمه نامه علاوه بر اینکه بیمه شده اصلی از مزایای سرمایه گذاری و بیمه ای بیمه نامه بهره مند است ، یکی دیگر از اعضای خانواده نیز می تواند در قالب همین بیمه نامه و تحت عنوان بیمه شده فرعی از پوشش های بیمه ای ارائه شده در بیمه نامه استفاده نماید .

مزایای سرمایه گذاری

- تشکیل اندوخته از محل حق بیمه پرداختی و یا سایر پرداخت ها ی بیمه گذار در طول مدت بیمه نامه

- تضمین سود سرمايه گذاري در بلند مدت طبق جدول پیوست بیمه نامه .

-  پرداخت وام از محل اندوخته به بیمه گذار  پس از گذشت 2 سال از شروع بیمه نامه .

-  امكان برداشت از اندوخته بیمه نامه.

- پرداخت اندوخته بيمه نامه به صورت يكجا يا به صورت مستمري در پایان  مدت بیمه نامه .

- پرداخت سود مشاركت در منافع علاوه بر سود تضمين شده بيمه نامه

مزایای بیمه ای

- پرداخت اندوخته بیمه نامه در صورت حیات بیمه شده اصلی در پایان مدت بیمه نامه طبق جدول پیوست و آخرین تغییرات صورت گرفته توسط بیمه گر

- پرداخت سرمايه فوت بیمه نامه  به همراه اندوخته به  استفاده كنندگان ، در صورت فوت به هر علت بيمه شده اصلی و پرداخت سرمایه بیمه به استفاده کنندگان ، در صورت فوت بیمه شده فرعی

- پرداخت سرمایه بيماريهاي خاص شامل سكته قلبي، سكته مغزي، سرطان ، پيوند اعضاء‌ اصلی بدن و عمل جراحي كرونر قلب باز حداكثر تا سن 60 سالگي ( حد اکثر معادل 30 % سرمايه فوت به هر علت ) برای هر یک از بیمه شدگان

- پرداخت سرمايه فوت ناشي از حوادث مشمول بیمه  (حداکثر تا  چهار برابر سرمايه فوت به هر علت ) به استفاده کننده بیمه نامه  در صورت فوت  هریک از بیمه شدگان.

- معافيت از پرداخت حق بيمه درصورت از كارافتادگي كامل و دائم ناشي از حادثه  برای بیمه شده اصلی .

- پرداخت سرمايه بيمه تعیین شده  درصورت نقص عضو وازكارافتادگي دائم ( کلی و یا جزئی)  ناشي از حادثه برای هر یک از بیمه شدگان

- پرداخت هزينه‌هاي پزشكي ناشي از حوادث مشمول بيمه برای هر یک از بیمه شدگان ( حداکثر تا 10% مبلغ سرمایه فوت به علت)

سایر مزایا

- بهره مندي از معافيت هاي مالياتي

- امكان پرداخت حق بيمه به روش هاي يكجا ، ساليانه و اقساط : شش ماهه ، سه ماهه ،دو ماهه و ماهانه.

- انتخاب سرمايه بيمه نامه طبق نظر بيمه گذار.

- امكان افزايش سرمايه بيمه براي جبران اثرات تورم

- تخصيص سود روز شمار

- پرداخت سود تشويقي به بيمه گذاراني كه اقساط حق بیمه خود را زودتر از موعد مقرر پرداخت نمايند.

- امكان حفظ پوشش هاي بيمه اي درصورت عدم ادامه پرداخت حق بيمه

 

 

 

  1. 4.      بیمه بازنشستگي بیمه رازی

- تامين آينده شما و خانواده‌تان

- سرمايه‌گذاري مناسب و سودآور

- رفع نگراني از هزينه‌هاي درماني و ساير هزينه‌هاي غير قابل پيش بيني در دوران بازنشستگي.

پوشش‌هاي اصلي

- پرداخت اندوخته به صورت مستمري در صورت حيات بيمه شده در پايان مدت بیمه نامه

- پرداخت سرمايه فوت به هر علت ، در صورت فوت بيمه شده به استفاده کنندگان

پوشش‌هاي تكميلي

- پرداخت سرمايه فوت ناشی از حادثه  ،درصورت فوت بيمه شده به علت حوادث مشمول بیمه(حداکثر معادل چهار برابر سرمایه فوت به هر علت  ) به علاوه اندوخته بیمه نامه

- پرداخت غرامت نقص عضويا از كارافتادگي دائم(كلي يا جزئي)ناشي از حوادث مشمول بيمه

- پرداخت سرمايه بیماری های سخت

- معافيت از پرداخت حق بيمه در صورت ازكارافتادگي كامل و دائم بیمه شده ناشي از حوادث مشمول بيمه

- پرداخت هزينه‌هاي پزشكي  بیمه شده ناشي از حوادث مشمول بيمه

مزايا

- محاسبه سود روزشمار به اندوخته بيمه نامه

- پرداخت سود حاصل از مشاركت در منافع علاوه بر سود تضمين شده بيمه نامه

- امكان نگهداري سپرده در بيمه نامه علاوه بر حق بيمه مقرر شده و بهره مندي از منافع سرمايه گذاري

- پرداخت وام پس ازگذشت 2 سال از شروع بيمه نامه تا سقف 90% ارزش بازخريدي

- امكان بازخريد بيمه نامه پس از گذشت 6 ماه از شروع بيمه نامه

- برخورداري از معافيت هاي مالياتي

- امكان افزایش حق بيمه پرداختي با ضريب افزايش سالانه براي جلوگيري از اثرات منفي تورم

- تعيين حق بيمه با توجه به توان مالي بيمه گذار

- پرداخت سود تشویقی به بیمه گذارانی که اقساط حق بیمه خود را زودتر از موعد پرداخت نمایند.

- امكان حفظ پوشش هاي بيمه اي درصورت عدم ادامه پرداخت حق بيمه (از محل اندوخته بیمه نامه)

 

 

  1. 5.      شرايط عمومی بيمه های عمر و تشكيل سرمايه

بيمه عمر و سرمایه گذاری بيمه رازي

يكي از ممتازترين و جامع ترين بيمه نامه هاي عمر در شركت بيمه رازي با نام طرح طلوع به هموطنان عزيز ارائه مي گردد . اين بيمه نامه يكي از كاملترين نوع بيمه نامه عمر است كه متناسب با درآمد و مبلغ در نظر گرفته شده توسط بيمه گذاران طراحي شده و در اختيار آنان گذاشته مي شود . اين بيمه نامه شامل تعهدات بيمه اي است كه تركيبي جامع از پوشش هاي سه رشته اصلي بيمه هاي اشخاص ( بيمه عمر – درمان – حادثه ) مي باشد. در اين بيمه نامه ، بيمه گر در ازاي دريافت حق بيمه ، بيمه شده را در مقابل خطر فوت بيمه مي كند و مازاد مبالغ دريافتي را سرمايه گذاري مي نمايد. نرخ سود سرمايه گذاري به ميزان نرخ بهره فني اعلام شده توسط بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران تضمين شده است و چنانچه سود بيشتري از محل سرمايه گذاري هاي شركت بدست آيد به عنوان سود مشاركت در منافع به حساب اندوخته بيمه نامه منظور مي گردد.

تعهدات و پوشش هاي بيمه عمر و سرمایه گذاری :

تعهد  پرداخت سرمايه پايان دوره:

- در صورت حيات بيمه شده اندوخته تشكيل شده در پايان مدت بيمه نامه به  بيمه گذار و يا هر شخص ديگري كه به عنوان ذينفع تعيين شده باشد،  پرداخت مي گردد.

-اين اندوخته  با سود تضمين شده 16%  براي  سال اول و دوم ،  سود 13% براي سال سوم و چهارم و از شروع سال پنجم  تا پايان مدت بيمه نامه  با سود 10% محاسبه    مي گردد.

پوشش سرمايه فوت به هر علت :

-در صورت فوت بيمه شده به علت بيماري و يا حادثه به ميزان حداقل 10.000.000 ريال و حداكثر تا سقف 2.000.000.000 ريال با توجه به انتخاب بيمه گذار در هنگام خريد بيمه نامه ، به ذينفع بيمه نامه پرداخت مي گردد.

-در اين حالت مانده اندوخته بيمه نامه با سرمايه فوت  بيمه نامه در سال فوت ، تجميع شده و پرداخت مي گردد.

-سن بيمه شدگان مشمول اين پوشش حداقل 0 سال و حداكثر 70 سال تمام ميباشد.

3-پوشش سرمايه فوت به علت حادثه :

-در صورت فوت بيمه شده به علت حوادث مشمول بيمه،  مبلغي تحت عنوان سرمايه فوت به علت حادثه حداكثر تا سقف 4.000.000.000 ريال( با احتساب سرمايه فوت به هر علت) و با توجه به ميزان سرمايه خريداري شده  به ذينفع بيمه نامه پرداخت مي گردد.

-سن بيمه شدگان مشمول اين پوشش حداقل 12 سال تمام و حداكثر تا پايان مدت بيمه نامه ميباشد.

-اين پوشش با ضريبي معين از سرمايه فوت به هر علت ( ضريب حادثه 0 تا 4 برابرسرمايه بيمه عمر ) به درخواست بيمه گذار محاسبه مي گردد.

پوشش سرمايه امراض خاص:

-پرداخت هزينه هاي درماني براي بيما ريهاي سخت و پر هزينه  از قبيل انواع سرطانها، تومورها، سكته هاي قلبي و مغزي و انجام اعمال جراحي عروق كرونر  و پيوند اعضاي اصلي (قلب ، كبد ، كليه ، ريه ، مغز استخوان ) مربوط به بيمه شده حداكثر تا سقف 300.000.000ريال و با در نظر گرفتن مبلغ انتخابي  مي باشد.

-سن بيمه شدگان مشمول اين پوشش حداقل 12 سال تمام و حداكثر 60 سال تمام مي باشد.

5-پوشش نقص عضو و از كار افتادگي به علت حادثه :

-در صورت بروز حوادث مشمول بيمه براي بيمه شده  پرداخت غرامت نقص عضو ناشي از حادثه حداكثر تا سقف 2.000.000.000  و با توجه به مبلغ انتخابي صورت مي گيرد .

-در اين پوشش به نسبت درصد از كارافتادگي عضو آسيب ديده از محل سرمايه ، غرامت محاسبه گرديده و به بيمه شده پرداخت مي گردد.

-سن بيمه شدگان مشمول اين پوشش حداقل 12 سال تمام و حداكثر تا پايان مدت بيمه نامه ميباشد.

پوشش هزينه پزشكي به علت حادثه :

-در صورت بروز  حادثه  براي بيمه شده ، پرداخت هزينه پزشكي ناشي از حوادث مشمول بيمه  به ميزان حداكثر 10% سرمايه فوت بيمه نامه با توجه به مبلغ انتخابي پرداخت مي گردد.

-سن بيمه شدگان مشمول اين پوشش حداقل 12 سال تمام و حداكثر تا پايان مدت بيمه نامه ميباشد.

پوشش معافيت از پرداخت حق بيمه :

-در صورت بروز حوادث مشمول بيمه  براي بيمه شده و از كار افتادگي دائم  و كامل وي(100%) ،  بيمه گذار از پرداخت حق بيمه معاف مي گردد .

-اين معافيت از تاريخ بروز حادثه تا پايان مدت بيمه نامه با ارائه كامل پوشش هاي بيمه نامه و استفاده از تمامي مزايا و تسهيلات ديگر براي مدت باقي مانده بيمه نامه صورت مي گيرد.

-سن بيمه شدگان مشمول اين پوشش حداقل 12 سال تمام و حداكثر تا پايان مدت بيمه نامه ميباشد.

•مزايا و تسهيلات متعدد بيمه نامه :

1-بهره مندي از پوشش هاي بيمه نامه از بدو  تولد بيمه شده :

- طبق شرايط اين بيمه نامه بيمه شدگان با سن كمتر از يكسال مي توانند از بيمه نامه عمر طرح طلوع به مدت حداكثر 30  سال بهره مند گردند.

- در اين شرايط با توجه به اينكه قصد والدين از خريد اين بيمه نامه تامين آتيه و سرمايه گذاري جهت فرزندان مي باشد ، بيمه رازي سعي دارد حتي الامكان تا شروع سن 13 سالگي بيمه شده ، با ارائه بيمه نامه ، بدون پوشش هاي اضافي و محسابه حد اقل سرمايه فوت ، بيشترين بازده سرمايه گذاري را براي ايشان فراهم آورد.

 2- تعيين حق بيمه با توجه به توان مالي بيمه گذار با هر روش پرداخت  و حداقل هر قسط 500.000 ريال براي هر يك از روش هاي پرداخت حق بيمه.

شركت ها ي بيمه معمولا"اقساط حق بيمه را به صورت ماهيانه ،دو ماهه، سه ماهه، چهار ماهه ،شش ماهه ،ساليانه و يكجا دريافت مي نمايند.

3-امكان كاهش و تعديل اثرات منفي تورم برسرمايه و  پوشش هاي بيمه نامه  با منظور نمودن درصد رشد ساليانه از ابتدا يا هر زمان از مدت بيمه نامه .

-درصد رشد حق بيمه پرداختي در هر سال به ميزان حداكثر تا 50%

-درصد رشد پوشش هاي بيمه نامه در هر سال به ميزان حداكثر تا 20%

4-بيمه گذاران مي توانند مبالغي غير از حق بيمه پرداختي را به عنوان سپرده در هر زمان از مدت بيمه نامه به منظور سرمايه گذاري  پرداخت نموده و از مزايا و سود بيشتري برخوردار گردند  .

5-پرداخت وام  به ميزان 90% ارزش بازخريدي كه پس از پايان سال دوم صورت گرفته و مبلغ آن  بدون نياز به ضامن  و با شرايط بازپرداخت  دو ساله و به دفعات به شرط تسويه كامل وامهاي اخذ شده قبلي به بيمه گذار پرداخت مي گردد .

6-امكان دريافت بخشي از اندوخته در طول مدت بيمه نامه از انتهاي سال دوم بيمه نامه به بعد و حداكثر  تا سقف 90% ارزش بازخريدي بيمه نامه.

7-محاسبه سود بيمه نامه به صورت روزشمار بوده و در نتيجه پرداخت مبلغ خسارت ، وام  و ساير پرداخت ها  دقيقا" به روز مي باشد.

8-عدم تعليق بيمه نامه در صورت تاخير در پرداخت اقساط حق بيمه  به شرط داشتن اندوخته . (با توجه آئين نامه در صورتي كه اندوخته بيمه نامه جهت برداشت حق بيمه پوشش ها و هزينه هاي بيمه نامه كفايت كند بيمه نامه معتبر مي باشد.)

9-پرداخت سود تشويقي به بيمه گذاراني كه مبلغ اقساط خود را زودتر از موعد پرداخت مي نمايند.

10-امكان انتقال بيمه نامه از يك بيمه گذار به بيمه گذار ديگر با رعايت ضوابط مربوطه .

11-چنانچه بيمه نامه  در يك دوره زماني بازخريد شده و يا به هر دليل فسخ گردد ، به درخواست بيمه گذارامكان برگشت بيمه نامه  به حالت جاري وجود داشته و  مي توان از پوشش هاي بيمه نامه مجددا" اسفاده نمود.

12-معافيت از پرداخت مالياتهاي مستقيم طبق مفاد24،136و 137 قانون مالياتي كشور.

13-معافيت از قانون ارث و پرداخت سرمايه بيمه نامه  به افرادي كه توسط بيمه شده معرفي گرديده اند .

14-مصون بودن سرمايه بيمه نامه از ادعاي طلبكاران

15-امكان تغيير شرايط بيمه نامه در طول مدت بيمه نامه اعم از كاهش و يا افزايش حق بيمه ، سرمايه فوت و پوشش هاي اضافي و... ( اين بند شامل تغيير در شرايطي است كه طبق ضوابط قابل تغيير مي باشند براي مثال شخص بيمه شده پس از صدور بيمه نامه قابل تغيير نمي باشد. )

16-با شروع سن 13 سالگی هرگونه درخواست  جهت برقراری پوششهای اضافی با تکمیل فرم پرسشنامه پزشکی جدید و تایید شرکت بیمه  امکان پذیر می باشد.

17-اعمال ضریب افزایش سالانه در حق بیمه و سرمایه بیمه مجاز بوده و هیچ محدودیتی ندارد.

 

راه های ارتباطی:

نشانی:تهران، گاندی جنوبی کوچه سیزدهم، پلاک 14

تلفن: 86757000-021

www.razi24.ir

Email: info@razi24.ir

 


پربازدیدترین بیمه های مشابه

نظرات

 
   
Captcha  
تعداد کل نظرات ارسالی 22 نظر

gold Drama 0 silver Drama 0