294 مورد یافت شد

دکتر مهرداد میرزا رحیمی

 57
49.20% رضایت کامل کاربران HD Index


اردبیل-روبروی استانداری - کوچه عارف - بالای داروخانه همتی

دکتر نادر سرباز وطن

 57
45.80% رضایت کامل کاربران HD Index


اردبیل-میدان سرچشمه - کوچه شمس - روبروی ساختمان بابک

دکتر اکبر علی پسندی

 57
56.60% رضایت کامل کاربران HD Index


اردبیل-میدان سرچشمه - کوچه معصومین - ساختمان پزشکان مهر

دکتر امیرعباس کنی

 57
40.00% رضایت کامل کاربران HD Index


اردبیل-خیابان ساحلی - خیابان عطایی - حد فاصل بین 18متری آزادگان و 24متری ساحلی - بیمارستان امام خمینی (ره)

دکتر علی محمدیان

 57
47.40% رضایت کامل کاربران HD Index


اردبیل-ایستگاه سرعین - خیابان امام خمینی - نرسیده به میدان شریعتی - بیمارستان فاطمی اردبیل

دکتر فاطمه رامزی

 56
52.20% رضایت کامل کاربران HD Index


اردبیل-پشت بیمارستان امام خمینی - مرکز جراحی بابک

دکتر میرسلیم سیدصادقی

 56
40.00% رضایت کامل کاربران HD Index


اردبیل-میدان ورزش - خیابان معلم - جنب بیمارستان بوعلی - کلینیک تخصصی و فوق تخصصی کوثر

دکتر میرجواد سیدشنوا

 56
40.00% رضایت کامل کاربران HD Index


اردبیل-میدان سرچشمه - کوچه شمس - ساختمان پزشکان بابک

دکتر سوره علاف اکبری

 56
60.00% رضایت کامل کاربران HD Index


اردبیل-میدان سرچشمه - کوچه طوی - ساختمان پزشکان نوید - طبقه 2

حسین صادقی

 56
48.20% رضایت کامل کاربران HD Index


اردبیل-میدان سرچشمه - کوچه طوی - ساختمان پزشکان ابن سینا - مرکز شنوایی سنجی مهر

دکتر مهدی عطایی

 55
40.00% رضایت کامل کاربران HD Index


اردبیل-میدان سرچشمه - کوچه طوی - ساختمان پزشکان آلفا

دکتر عباس یزدان بد

 55
60.00% رضایت کامل کاربران HD Index


اردبیل-میدان سرچشمه - کوچه معصومین - ساختمان پزشکان البرز

اسما عبد ایمانی

 55
48.40% رضایت کامل کاربران HD Index


اردبیل-خیابان شریعتی - به طرف میدان یحیوی - کوچه چهارم - مرکز سلامت روان ترنم

معصومه نیکنام

 55
40.00% رضایت کامل کاربران HD Index


اردبیل-میدان سرچشمه - کوچه معصومین - ساختمان پزشکان فارابی - مرکز مشاوره شاکر

دکتر آنیتا آذر کلاه

 55
60.00% رضایت کامل کاربران HD Index


اردبیل-ایستگاه سرعین - خیابان امام خمینی - نرسیده به میدان شریعتی - مرکز آموزشی و درمانی فاطمی

دکتر علی حسین خانی

 55
49.40% رضایت کامل کاربران HD Index


اردبیل-میدان بسیج - جنب دانشگاه آزاد اسلامی - بیمارستان امام رضا (ع)

نازلی صمدی بیله سوار

 55
57.80% رضایت کامل کاربران HD Index


اردبیل-میدان سرچشمه - کوچه وکیل - ساختمان شیخ الرئیس - طبقه 2

دکتر فرشید منافی

 55
40.00% رضایت کامل کاربران HD Index


اردبیل-میدان ورزش - ساختمان پزشکان رویان - طبقه 5

دکتر بهرام بشر دوست

 55
40.00% رضایت کامل کاربران HD Index


اردبیل-میدان ورزش - روبروی استانداری - کوچه عارف - ساختمان هستی