249 مورد یافت شد

دکتر الهام محمدربیع

 57
53.80% رضایت کامل کاربران HD Index


اراك-خیابان خرم - مجتمع پزشکی پاستور - طبقه 6 - واحد 18

دکتر آبتین خدایاری

 57
58.20% رضایت کامل کاربران HD Index


اراك-مامونیه (زرندیه) - خیابان امام خمینی - روبروی داروخانه شبانه روزی

دکتر حسن طاهراحمدی

 57
47.60% رضایت کامل کاربران HD Index


اراك-خیابان شیرودی - ساختمان اهورا - طبقه 2

دکتر مهران اعظمی

 57
60.00% رضایت کامل کاربران HD Index


اراك-میدان بسیج - مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین

ژیلا پناهی شاه نشین

 57
52.00% رضایت کامل کاربران HD Index


اراك-خیابان شهید شیرودی - جنب اداره کل آموزش وپرورش - ساختمان پزشکان خرم

دکتر ساعده سلطان محمد

 57
56.20% رضایت کامل کاربران HD Index


اراك-خیابان فلسطین - بیمارستان فوق تخصصی قدس

دکتر مجتبی فراهانی

 56
40.00% رضایت کامل کاربران HD Index


اراك-خیابان شهید شیرودی - کوی علم الهدی - میدان راه آهن - بیمارستان امیرکبیر

دکتر علیرضا کمالی

 56
40.00% رضایت کامل کاربران HD Index


اراك-میدان بسیج - مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین

دکتر رویا طاهرخانی

 56
60.00% رضایت کامل کاربران HD Index


اراك-جاده کمربندی جنوبی - روبروی شهرک رضوی - بیمارستان امام خمینی (ره)

دکتر فاطمه صافی

 56
43.80% رضایت کامل کاربران HD Index


اراك-جاده کمربندی جنوبی - روبروی شهرک رضوی - بیمارستان امام خمینی (ره)

دکتر بابک عنایتی

 56
60.00% رضایت کامل کاربران HD Index


اراك-خیابان امام - نرسیده به ولیعصر - جنب بانک آینده

دکتر امیررضا نعیمی

 55
40.00% رضایت کامل کاربران HD Index


اراك-میدان بسیج - مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین

دکتر مسعود فاضلی

 55
40.00% رضایت کامل کاربران HD Index


اراك-جاده کمربندی جنوبی - روبروی شهرک رضوی - بیمارستان امام خمینی (ره)

دکتر احمد مظفری

 55
40.00% رضایت کامل کاربران HD Index


اراك-کوچه شکرایی - ساختمان فارابی - طبقه 2

دکتر جمال فلاحتی

 55
46.40% رضایت کامل کاربران HD Index


اراك-خیابان شهید شیرودی - کوی علم الهدی - میدان راه آهن - بیمارستان امیرکبیر

دکتر هاشم افتخاری

 55
49.20% رضایت کامل کاربران HD Index


اراك-خیابان شهید بهشتی - کوچه عمار - شماره 418 - ساختمان پزشکان 418 - طبقه همکف

دکتر علیرضا محمدی

 55
40.00% رضایت کامل کاربران HD Index


اراك-خیابان فلسطین - بیمارستان فوق تخصصی قدس