263 مورد یافت شد

فریبا گل محمدیان

 57
40.00% رضایت کامل کاربران HD Index


كرمانشاه-پارکینگ شهرداری - خیابان دبیر اعظم - کوچه دبیر اعظم - ساختمان ارشیا - طبقه 8 - مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی حامی

دکتر آنیا ذاکری الحسینی

 57
40.00% رضایت کامل کاربران HD Index


كرمانشاه-روبروی پارک شیرین - ساختمان سبحان - طبقه 2

دکتر همایون بشیری

 57
50.00% رضایت کامل کاربران HD Index


كرمانشاه-روبروی پارک شیرین - کلینیک مهدیه

دکتر علیرضا رای

 57
49.60% رضایت کامل کاربران HD Index


كرمانشاه-پارکینگ شهرداری - ساختمان اجلالیه - طبقه 1

دکتر علی سروش

 57
40.00% رضایت کامل کاربران HD Index


كرمانشاه-بلوار پرستار - بیمارستان امام رضا (ع)

دکتر فاطمه کنجوری

 57
40.00% رضایت کامل کاربران HD Index


كرمانشاه-پارکینگ شهرداری - خیابان موید - پشت ساختمان اجلالیه - ساختمان دکترباقرپور - طبقه 1

دکتر محمدرضا سعیدی

 56
41.60% رضایت کامل کاربران HD Index


كرمانشاه-بلوار کیهانشهر - جنب شهرک رسالت - بیمارستان بیستون

دکتر سید منوچهر حیدری

 56
60.00% رضایت کامل کاربران HD Index


كرمانشاه-پارکینگ شهرداری - روبروی مسجد حاج محمد تقی - ساختمان البرز

دکتر وحید فرنیا

 55
54.40% رضایت کامل کاربران HD Index


كرمانشاه-میدان ایثار سابق - ابتدای بلوار دولت آباد - مرکز آموزشی درمانی فارابی

دکتر نیلوفر پارساپور

 55
40.00% رضایت کامل کاربران HD Index


كرمانشاه-پارکینگ شهرداری - روبروی مسجد حاج محمد تقی اصفهانی - ساختمان البرز

دکتر بابک سلیمی

 55
60.00% رضایت کامل کاربران HD Index


كرمانشاه-بلوار شهید بهشتی - روبروی قرارگاه ارتش - بیمارستان شهدا

دکتر آرش رستمی

 55
51.40% رضایت کامل کاربران HD Index


كرمانشاه-بلوار کیهانشهر - جنب شهرک رسالت - بیمارستان بیستون

دکتر محمدباقر شمسی

 54
40.00% رضایت کامل کاربران HD Index


كرمانشاه-بلوار پرستار - بیمارستان امام رضا (ع)

دکتر محمد موسوی شوشتری

 54
40.00% رضایت کامل کاربران HD Index


كرمانشاه-میدان ایثار سابق - ابتدای بلوار دولت آباد - مرکز آموزشی درمانی فارابی

دکتر مجید رضایی یزدی

 54
57.80% رضایت کامل کاربران HD Index


كرمانشاه-خیابان جوانشیر - روبروی حاج محمد تقی اصفهانی - ساختمان حکیم - طبقه 1

دکتر علی نصرتی هزارچشمه

 54
58.80% رضایت کامل کاربران HD Index


كرمانشاه-بلوار شهید بهشتی - روبروی قرارگاه ارتش - بیمارستان شهدا

دکتر سهراب همتی

 54
40.00% رضایت کامل کاربران HD Index


كرمانشاه-پارکینک شهرداری - خیابان حاج محمد تقی - ساختمان کسرا

دکتر زهرا جلیلی

 53
40.00% رضایت کامل کاربران HD Index


كرمانشاه-پارکینگ شهرداری - خیابان حاج محمد تقی - ساختمان مردان پور