شرایط و قوانین


سیاست حفظ حریم خصوصی

جمع آوری اطلاعات و استفاده از آن

 • اطلاعات درمانگران و مراکز درمانی توسط بیماران، مراجعین و خود ایشان پیشنهاد داده شده و در هنر درمان قرار می گیرند.
 • پیشنهاد و نظر کاربران مبنی بر صلاحیت علمی درمانگران، مراکز درمانی و بیمه ها نبوده و صرفا نظرشان بر پایه رفتار نیکو و تعاملات مناسب با بیماران و مراجعین با هدف شناخت الگوهای مناسب و ارتقای حقوق شهروندی بنا شده است. 
 • هنگامی که شما در هنر درمان ثبت‌نام می کنید، از صفحات وبسایت بازدید می‌کنید، این وبسایت اطلاعات شناسایی شما را جمع‌آوری می کند.
 • وقتی شما در وبسایت هنر درمان ثبت‌نام می کنید، ما از شما در مورد نامتان و آدرس ایمیل‌تان سوال می‌کنیم. زمانی که یک بار در وبسایت ثبت‌نام کرده باشید و به سیستم وارد شده باشید، دیگر برای ما ناشناس نیستید.
 • همچنین به صورت خودکار اطلاعاتی را از طریق مرورگر خود از قبیل آدرس IP، اطلاعات وبسایت مان و صفحه‌ای که درخواست کرده‌اید، به طور خودکار دریافت و ثبت می‌کند.
 • هنر درمان برای دوهدف کلی از اطلاعات استفاده می کند: برای اختصاصی کردن محتویاتی که می بینید، برای تکمیل درخواست های شما برای بازارچه هنر درمان.

به اشتراک گذاری و افشای اطلاعات

 • اطلاعات شخصی شما را به کسی نمی فروشد و اجاره نمی دهد.
 • ممکن است اطلاعات قابل شناسایی شخصی شما را در صورتی به شرکت ها یا افراد دیگر ارسال کند که:
 • ما رضایت خود را برای به اشتراک گذاشتن اطلاعات داشته باشیم؛
 • ما برای ارائه سرویس یا محصول مورد نظر شما نیاز به اشتراک اطلاعاتتان داشته باشیم؛
 • ما نیاز به ارسال اطلاعات به شرکت‌هایی که از طرف ما برای ارائه یک محصول یا خدمات به شما کار می‌کنند، داشته باشیم. (مگر در مواردی که به طور متفاوتی به آن‌ها بگوييم، اين شركت هيچ‌گونه حق استفاده از اطلاعات شخصي قابل اطمينان ما را در اختيار ندارند، مگر آنکه برای کمک به ما ضروری باشد.)
 • ما به احضار، حکم دادگاه یا روند قانونی پاسخ می دهیم.

توانایی شما برای ویرایش و حذف اطلاعات و تنظیمات حساب کاربری خود

ما به شما توانایی ویرایش اطلاعات حساب کاربری خود و ترجیحات خود را در هر زمان می‌دهد. از جمله اینکه آیا می خواهید از طریق هنر درمان با شما در مورد محصولات ویژه و جدید تماس حاصل شود یا خیر.

امنیت

 • اطلاعات حساب شما برای محافظت از حریم خصوصی و امنیت شما با رمز محافظت شده است.

تغییرات در این سیاست حفظ حریم خصوصی.

 •  ممکن است این سیاست را در گذر زمان اصلاح شود. اگر ما تغییرات اساسی در نحوه استفاده از اطلاعات شخصی شما ایجاد کنیم، آن را با ارسال یک پیام برجسته در صفحات مان به شما اطلاع می‌دهیم.