اخذ نمایندگی


با تصميم هيئت موسس مجموعه هنر درمان(شماره ثبت ٢٨٩٨٨٢) و در راستاي اهداف توسعه پايدار خود و بهبود اشتغال زايي اقدام به واگذاري نمايندگي در كليه شهرهاي كشورمان نموده است.
اين واگذاري به صورت حداقل ٦ و حداكثر ٢٤ ماه و با توجه به شهر درخواستي مورد نظرتان جهت ارائه به صورت جداگانه محاسبه هزينه شده و شرايط مشاركت مالي و درآمد زايي تان مشخص مي گردد.
 
شرح وظايف:
معرفي و ارائه پنل هاي سه گانه عضويت درمانگران(پزشكان، دندانپزشكان و روان شناسان) و مراكز درماني (بيمارستان، مراكز پزشكي، درمانگاه و كلينيك هاي تخصصي) شهر مورد نظر خود در هنر درمان، معرفي و ارائه بسته هاي دكتر پلاس (ويژه درمانگران و مديران حوزه سلامت)، ثبت نام كاركنان  مطب و مراكز بهداشتي-درماني در دوره هاي آموزش غيرحضوري آكادمي هنر درمان (شامل دوره هاي توانمندسازي و مهارت هاي مديريتي MBA) و هم چنين معرفي عزيزان جهت حضور در پروژه ملي تدوين كتاب تجارب درماني در ايران مي باشد.
 
شرايط عمومي:

واجد حداقل مدرك لیسانس مرتبط

داشتن عدم سو پیشینه

صاحب منش بالا و رفتار حرفه اي متناسب

دارابودن دفتر کار یا محلي جهت دسترسي مداوم

وجود سابقه فعاليت در اين زمينه

در صورتيكه مشمول موارد فوق هستند، مي توانيد فرم تكميل مشخصات خود را پر نماييد؛

كارشناسان ما پس از بررسي جهت ارائه توضيحات تكميلي با شما در ارتباط خواهند بود.