تيم ما


مجتبی آقایی

رئیس بنیاد کسب و کار و مدیر کل آموزش های تخصصی و

فوق تخصصی دانشگاه علم و فرهنگ

نصیر دهقان

پزشک متخصص توسعه مهارت های انسانی

مدیر دپارتمان مدیریت سلامت و MBA دانشگاه علم و فرهنگ

مدیکال منتور(Medical Mentor) خبرگزاری ایرنا 

محمد ابویی اردکان

مشاور ارشد استراتژی هنر درمان

رئیس سابق مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

هیئت علمی و استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

حسین ظهوریان

مدرس و مشاور ارشد اجرا در سازمان مدیریت صنعتی

محمدرضا نصراللهی

مشاور حقوقی اتحادیه کسب و کارهای مجازی و انجمن صنفی

کسب و کارهای اینترنتی

حسین شعبانی نژاد

دکترای سیاست گذاری سلامت و عضو هیئت علمی دانشگاه

مهدی رفتاری

دکترای مدیریت، متخصص بهبود رفتار سازمانی و مدیرعامل خانه ایزو ایران

سمیه صانعی

دکترای منابع انسانی و مدیریت مارکتینگ هنر درمان

حمیدرضا عسگری

مدیر اجرایی انجمن علمی هنر درمان

کیمیا علیزاده

بانوی مدال آور المپیک و سفیر هنر درمان

محمدرضا حسینیان

مدیریت ارشد ارتباطات و سفیر هنر درمان