نقش بیماران در پیشگیری از خطای پزشکی

     تعداد بازدید 305
معرفی به دوستان اشتراک گذاری

خطا و اشتباه جزیی از رفتار انسان هاست و هیچ فردی را نمی توان یافت که در یک حرفه بی نقص و خطا باشد. پزشکان،پرستاران،ماماها و پیراپزشکان نیز از این موضوع مبرا نیستند و آنها نیز امکان خطا دارند. در تمامی بیمارستان ها و مراکز درمانی دنیا خطاهای پزشکی سهم قابل توجهی را به خود اختصاص داده است و همواره تلاش بر این بوده است که چگونه میتوان این درصد را کاهش داد. مطمئنا هیچ وقت این عدد به صفر نخواهد رسید ولی با اقدامات موثر و کاربردی می توان این عدد را به حداقل ممکن رساند.

خطای پزشکی چیست؟

خطا و اشتباه جزیی از رفتار انسان هاست و هیچ فردی را نمی توان یافت که در یک حرفه بی نقص و خطا باشد. پزشکان،پرستاران،ماماها و پیراپزشکان نیز از این موضوع مبرا نیستند و آنها نیز امکان خطا دارند. در تمامی بیمارستان ها و مراکز درمانی دنیا خطاهای پزشکی سهم قابل توجهی را به خود اختصاص داده است و همواره تلاش بر این بوده است که چگونه میتوان این درصد را کاهش داد. مطمئنا هیچ وقت این عدد به صفر نخواهد رسید ولی با اقدامات موثر و کاربردی می توان این عدد را به حداقل ممکن رساند.

چگونه می توان از خطاهای پزشکی جلوگیری نمود؟

در زمان برخورد با خطاهای پزشکی اولین اقدامی که به ذهن می رسد تغییر در رفتار و اعمال اعضای تیم درمان است که اقدامی منتطقی هم به نظر می رسد. و می توان اقدامات مختلفی(مانند آموزش مدیریت زمان و نظم) انجام داد تا از خطاهای پزشکی جلوگیری نمود. این موضوع کاملا درستی است که تاکید زیادی بر رفتار اعضای تیم درمان داشته باشیم و آموزش هایی در این خصوص نیز امری ضروری به نظر می رسد.

درمان- دکتر متخصص- بیمارستان- دارو- منشی- خدمات پرستاری- پزشک

نقش بیماران در پیشگیری از خطای پزشکی چیست؟

در کنار توجه به رفتار اعضای تیم درمان موضوع بسیار مهم تر در نظر داشتن نقش بیماران در خطاهای پزشکی هستند. بر اساس مطالعات انجام شده این نتیجه به دست آمده است که اگر بیماران در درمان خود نقش فعالی داشته باشند در امر بهبود و درمان به نتایج بهتری خواهند رسید. و اگر اعضای تیم درمان بیماران را به عنوان یک عضو فعال تیم درمان در نظر بگیرند و ارتباط خوبی را با آن ها ایجاد نمایند قادر خواهند بود تا درمان موثرتری را برای بیماران در نظر داشته باشند.

بنابراین

تلاش نماییم تا برای جلوگیری از خطاهای احتمالی در حیطه درمان ابتدا در حرفه خود تا حد ممکن به مهارت لازم برسیم و از آموزش های موجود نهایت استفاده را ببریم و سپس تلاش نماییم تا با ایجاد یک ارتباط موثر و کاربردی با بیماران،آن ها را به عنوان عضوی فعالی در روند درمان در نظر داشته باشیم. و در این صورت قدم بسیار بزرگی را در جهت کاهش خطاهای پزشکی برداشته باشیم.

 


آخرین مقالات بازدید شدهنظرات

 
   
Captcha  
تعداد کل نظرات ارسالی 0 نظر

gold Drama 0 silver Drama 0