متخصص كودكان Pediatrics

آخرین بروز رسانی :      تعداد بازدید 266      نظرات کاربران (1)
معرفی به دوستان اشتراک گذاری

رشته كودكان شاخه‌اي از علوم پزشكي است كه خود شاخه‌اي از علوم زيستي است، دانش‌آموختگان اين رشته، يعني پزشك متخصص كودكان، كودك را در سلامت (جسمي، رواني و اجتمايع) و بيماري مورد توجه قرار مي‌دهد.

تعريف تخصص: رشته كودكان شاخه‌اي از علوم پزشكي است كه خود شاخه‌اي از علوم زيستي است، دانش‌آموختگان اين رشته، يعني پزشك متخصص كودكان، كودك را در سلامت (جسمي، رواني و اجتمايع) و بيماري مورد توجه قرار مي‌دهد. جامعه و خانواده سلامت آن به عنوان عوامل بسيار مؤثر در تأمين، حفظ و ارتقاي سلامت در همه ابعاد با تأكيد بر رشد و تكامل كودك و چگونگي ارتباط و تماس با آن مورد توجه مي‌باشد.

طول دوره آ‌موزش: سه سال (سي و شش ماه تمام با احتساب مرخصي استحقاقي)

منابع درسي: منظور از منابع درسي، كتب، مجلات يا ديگر مواد آموزشي معتبر داخلي يا خارجي هستند كه براي آموزش كليه عناوين درسي پيش‌بيني شده ضروري‌اند.

 

الف ـ كتب اصلي:

1- Nelson Text book of pediatrics / Behrman / Keigman / W.S.

Saunders / 2008

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي2- MANA handbook and Booklet chart / 2006/

3- Red book / American Academy & Pediatrics / chapter on immunization / 27 edition / 2006

 

ب ـ مجلات اصلي:

1- Journal of Pediatrics (2005-2007)

2- Pediatrics in review (2005-2007)

 متخصص کودکان - متخصص اطفال - متخصص کودکان در تهران - متخصص کودکان تهران - متخصص کودکان در بندرعباس - متخصص کودکان در تبریز - متخصص کودکان در کرج

نام رشته: طب نوزادی و پیرامون تولد

مقطع تحصیلی: فوق تخصص

تعریف رشته: دوره فوق تخصص طب نوزادی و پیرامون تولد ، زیر مجموعه‌ای از رشته تخصصی کودکان است که دانش آموختگان آن به منظور تأمین، حفظ و ارتقای سلامت جنین و نوزاد، در حیطه‌های پیشگیری، تشخیص و درمان، آموزش و پژوهش، با رویکردی خانواده محور و جامعه خدمات تخصصی ارائه می نمایند.

طول دوره آموزش: دو سال

متخصصین مجاز به ورود دوره: متخصصین کوکان

ساختار كلي دوره آموزشي:

بخش ، واحد یا عرصه آموزش

چکیده محتوای آموزشی

مدت زمان

آشنایی کلی

(Orientation)

آشنایی با قوانین، دستورات و راهنماها ، برنامه ها و پروژه‌های تحقیقی

1 ماه

NICU

بخش نوزادان سطح 2- درمانگاههای نوزادان

ویزیت بیماران، مراقبت های تنفسی، کسب مهارت‌های عملی، احیاء نوزادان و مراقبت از نوزادان با بیماری های شایع، مراقبت از نوزادان نارس و وزن کم درمانگاه پیگیری

16 ماه

پریناتولوژی

راند و ویزیت مادران پرخطر(high risk) در بخش و درمانگاه‌های مشاوره، ویزیت بیماران سرپایی در درمانگاه ، حضور در اتاق عمل زایمان های در معرض خطر

1 ماه

بخش، واحد یا عرصه آموزش

چکیده محتوای آموزشی

مدت زمان

بخش های زایمان و هم اتاقی مادر و نوزاد (طبیعی)

مراقبت از نوزادان سالم، حضور در اتاق زایمان، درمانگاه پیگیری نوزاد سالم

2 ماه

جراحی کودکان

ویزیت بیماران قبل و بعد از جراحی، حضور در اتاق عمل

1 ماه

رادیولوژی کودکان

حضور در بخش های رادیولوژی، آشنایی با سونوگرافی،MRI,CT Scan، گرافی های معمول نوزادان

در طول دوره

قلب کودکان

ویزیت نوزادان با بیماری های رایج قلبی در بخش، مشاوره ها و درمانگاه، آشنایی با اصول اکوکاردیوگرافی و ارزیابی قلبی نوزادان از جهت آناتومی طبیعی، باز بودن مجرای شریانی و افزایش فشارخون ریوی

1 ماه

جامعه

شرکت در برنامه‌های خدمات آموزشی و اجتماعی محلی و ملی، پایش و ارزشیابی برنامه‌های بهداشتی، تحلیل وضعیت سلامت نوزادان و عوامل اجتماعی موثر بر آن، روش کار با گروه درون و برون بخش سلامت

1 ماه

اختیاری

درمانگاه روانپزشکی کودکان، درمانگاه پوست کودکان، بخش اعصاب کودکان، درمانگاه اعصاب، بخش و درمانگاه توانبخشی و بازتوانی

1 ماه

منابع درسی که با استفاده از آنها آموزش این برنامه قابل اجرا است :

الف- کتب درسی

1- American Academy of Pediatrics The American Callege of Obstetricians and Gynecologist .Breastfeeding Handbook for Phisicians .Last ed Elk Grove Village ,IL American Academy of Pediatric

2- American Academy of Pediatric. Committee on Infectious , Larry K.

Pickering, Carol J.Baker , and David W.kimberlin. Red Book; Report of the Committee on Infectious Disease.ELK Grove Village , American Academy of Pediactrics .

3- American Heart Association , American Academy of Pediatrics . Textbook of Neonatal Resuscitation .Last ed . ELK Grove Village .IL American Academy of Pediatrics

4- Godsmith. JP, Karotkin EH.Assisted Ventillation of the Neonate..Last ed. Philadelphia Sounders.

5- Karksen  K.  the S.T.A.B.L.E.Program   .Post –resuscitation/ Pretransport Stabilization Care of Sick Infants . Guidelines for Neonatal Healthcare Providers .Last ed .Park City , S.T.A.B.L.E

6- Karlsen K, Tani LY . A.T.A.B.L.E - Cardiac Module. Recongnition  and Stabilization of nenates with sever CHD Last ed .Park City , S.T.A.B.L.E, Inc

7- Macdonald MG,Seshia MMK,Mullet MD  .Avery s Neonatalogy: Physiology and management of the newborn Last ed. Philadelphia .Lippincott Williams & Wilkins

8- Remington JS ,Baker C,Klein JO Wilson CB Infectious Diseases of the Fetus and the Newborn Infants . Last ed. Philadelphia ,Elsevier Saunders.

9- Richard JM , Fanaroff AA, Walsh MC . Neonatal-perinatal Medicine: Diseases of the Fetus and Infants . Last ed. Philadelphia ,Elsevier Saunders.

10-Volp JJ .Neurology of the Newborn Last ed.Philadelphia ,Elsevier Science

11-Young TE,Mangum B.Neofax of Drags Used in Neonatal Care. Last ed New Jersey .Thomson Heslthcare.

12-کمیته کشوری ایمن سازی، برنامه و راهنمای ایمن سازی، آخرین ویرایش. تهران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر.

ب- مجلات اصلی :

شماره مربوط به دو سال اخیر از مجلات

1- Seminars in Fetal and Neonatal Medicine

2- Clinics in Perinatology

3- Seminars in Perinatology

4- Pediatric Clinics of North America

5- Pediatrics

6- Iranian Journal of Neonatology

ج- منابع کارگاهی:

دستورالعمل‌های کشوری و منابع مرتبط ارائه شده در کارگاه‌های آموزشی

3ـ دفترچه راهنماي واكسيناسيون كشوري، آخرين چاپ

4ـ كتاب احياي نوزادان از انتشارات آكادمي اطفال آمريكا ـ سال 2006

5 ـ مجموعه آ‌موزشي تغذيه يا شير مادر از انتشارات وزارت بهداشت

 متخصص کودکان - متخصص اطفال - متخصص کودکان در تهران - متخصص کودکان تهران - متخصص کودکان در بندرعباس - متخصص کودکان در تبریز - متخصص کودکان در کرج

برنامه‌هاي آموزشي دستياري فوق تخصصي باليني

 

رشته تخصصي: كليه كودكان

Pediatric Nephrology

مقطع تحصيلي: فوق تخصص

تعريف رشته:

دوره فوق تخصصي كليه كودكان يكي از دوره‌هاي رشته كودكان است كه دانش آموختگان آن با بهره‌گيري از مهارت‌هاي كسب شده در زمينه‌هاي پيشگيري، تشخيص، درمان، پايش و مراقبت از بيماري‌هاي سيستم كليوي و مجاري ادراري به كودكان ارائه خدمت مي‌نمايند.

طول دوره: طول اين دوره در حال حاضر 24 ماه است.

 

منابع درسي كه براي اجراي اين برنامه قابل استفاده‌اند:

الف ـ كتب اصلي:

Pediatric Nephroligy (Avner) / Principle of Dialysis / Handbookd of Kidney Find & Electrolyte (nelson) / Pediatric dialysis / Pediatric Transplantion

 

ب ـ‌ مجلات اصلي:

1- Pediatric Nephrology

2- KI (kidney international)

3- Nephron

4- International Peritoneal dialysis

 

ساختار كلي  د وره آموزشي:

بخش، واحد يا عرصه آ‌موزش

محتوي

مدت زمان ‌(ماه‌)

بخش نفرولوژي  دياليز صفاقي

ويزيت و پيگيري مشكلات سلامت بيماران بستري ـ شركت در كليه برنامه‌هاي تنظيمي بخش و انجام و نظارت بر دياليزهاي صفاقي حاد و مزمن و عوارض آنها ـ انجام بيوپسي‌هاي كليه تحت سونوگرافي

18 ماه

بخش همودياليز

انجام و نظارت بر همودياليزهاي حاد و مزمن و عوارض آنها

2 ماه

درمانگاه نفرولوژي

بيماران سرپايي كليوي و وابسته و بيماران مشاوره‌اي

حداقل هفته‌اي 23 روز در طول دوره

بخش پيوند كليه

همكاري با تيم پيوند كليه كودكان و ويزيت بيماران پيوندي

2  ماه

بخش پاتولوژي

آشنايي  با رنگ‌ آميزي و خواندن لام‌هاي بيوپسي كليه

15 روز

بخش راديولوژي

خواندن فيلم‌هاي راديولوژي سيستم اداري ـ آموزش نظري و عملي نحوه استفاده از سونوگرافي براي بيوپسي كليه تحت سونوگرافي

15 روز

بخش پزشكي هسته‌اي

خواندن اسكن DTPA-DMSA

15 روز

بخش انتخابي(1)

ــــــــــــــــــــــــــ

15 روز

 

نام رشته: قلب كودكان

Pediatric cardiology

مقطع تحصيلي: فوق تخصص

تعريف رشته: اين دوره كه به نام فوق تخصص قلب كودكان شناخته مي‌شود. شاخه‌اي از رشته كودكان است كه در زمينه پيشگيري، تشخيص و درمان بيماري‌هاي مادرزادي و اكتسابي قلب و عروق در كودكان و نوجوانان، همچنين مشكلات قلب جنين فعاليت دارد. دانش‌آموختگان اين دوره پس از موفقيت در ‌آزمون رسمي و ارائه پايان‌نامه مدرك فوق تخصص دريافت مي‌كنند.

طول دوره ‌آ‌موزش: طول دوره آ‌موزشي 36 ماه ‌(سه سال) مي‌باشد.

 

ساختار كلي دوره آموزشي:

بخش، واحد يا عرصه آموزش

محتوي

مدت زمان (ماه)

پخش قلب كودكان

شركت در برنامه‌هاي آموزشي و درماني تدوين شده طبق برنامه‌هاي تنظيمي هفتگي و ماهانه بخش‌ها كه توسط برنامه‌نويسان آموزشي دوره در دانشگاه تأييد و توسط مدير گروه و رئيس بخش رسماً به دستيار و بخش آموزش‌دهنده ابلاغ مي‌گردد.

24 ماه

بخش‌هاي ويژه PICU و CCU كودكان

شركت در برنامه‌هاي آموزشي و درماني تدوين شده طبق برنامه‌هاي تنظيمي هفتگي و ماهانه بخش

4 ماه

 

ساختار كلي دوره آموزشي:

بخش، واحد يا عرصه آموزش

محتوي

مدت زمان (ماه)

 بخش چرخشي اجباري شامل:

اكوي مري

اكوي جنيني

الكتروفيزيولوژي

تست ورزش

جراحي قلب و اطاق عمل

CCU بزرگسال

شركت در برنامه‌هاي آموزشي و درماني تدوين شده طبق برنامه‌هاي تنظيمي هفتگي ماهانه بخش حضور فيزيكي در آموزش و چگونگي استفاده از ابزارهاي مربوطه در بخش‌هاي مرتبط و چگونگي انجام ‌آنها جهت تكميل مهارت‌هاي تشخيصي و درماني و انجام روش‌هاي تهاجمي مثل EPS و گذاشتن پيس و تفس ير هولتر مانيتورينگ انجام تست ورزش و تفسير آن

6 ماه

 

منابع درسي كه با استفاده از آنها آموزش اين برنامه قابل اجرا است:

الف ـ كتب درسي:

1- Moss and Adam s (Heart disease)

2- Longman, Embriology

3- Pediatric cardiac intensive care

4- Cardiac catheterization pediatric

5- Snider (Echo cardiography)

تذكر: منظور، آخرين چاپ كتب فوق‌الذكر است كه در دسترس قرار دارد.

ب ـ مجلات اصلي:

1- Pediatric cardiology

2- Congenital cardiology to day (Electronic)

3- Cardiology of young

4- Catheterzation and cardiac intervention

تذكر: منظور، شماره‌هايي از مجلات است كه در طول دوره دستياري به چاپ مي‌رسند.

توضيح: منابع آزمون‌هاي كشوري، براساس آيين‌نامه‌هاي موجود، توسط هيأت ممتحنه دوره تعيين خواهند گرديد.

نام رشته: غدد درون ريز و متابوليسم كودكان

Pediatric Endocrinology and metabolism

مقطع تحصيلي: فوق تخصص

تعريف رشته: دوره غدد درون‌ريز و متابوليسم كودكان، زيرمجموعه‌اي از طب كودكان است كه در زمينه غربالگيري، پيشگيري تشخيص و درمان بيماري‌هاي مادرزادي و اكتسابي غدد نظير بيماري‌هاي هيپوفيز تيروئيد، پاراتيروئيد، آدرنال گونادها، پانكراس و بيماري‌هاي متابوليك ارثي كودكان فعاليت دارد.

طول دوره آموزشي: 24 ماه

رشته‌هاي ورودي مجاز: براي ورود به دوره غدد درون‌ريز و متابوليسم كودكان تنها متخصصين كودكان مجاز مي‌باشند.

 

ساختار كلي دوره آموزشي:

بخش، واحد يا عرصه آموزش

محتوي

مدت زمان (ماه)

بخش غدد درون‌ريز و متابوليسم كودكان

حضور روزانه در بخش

حضور حداقل 3 روز در هفته درمانگاه

20 ما ه

بخش غدد درون‌ريز و متابوليسم بالغين

 يادگيري FNA، ويزيت بيماران سرپايي و بستري غدد درون ريز بزرگسالان

1 ماه

آزمايشگاه غدد درون‌ريز

آشنايي  با روش‌هاي متداول آزمايشگاهي مانند IRMA-ELISA-RIA

15 روز

بخش پزشكي هسته‌اي

آشنايي با روش‌هاي اسكن راديوايزوتوپ غدد درون‌ريز

15 روز

درمانگاه و آزمايشگاه ژنتيك

آشنايي با رسم شجره‌نامه ـ‌ روش‌هاي مولكولي ـ كاريوتايپ و بوكال اسمير

1 ماه

انتخابي

حضور ر وزانه در بخش ‌ـ شركت در برنامه‌هاي آموزشي بخش ـ شركت در برنامه‌هاي مشاوره بيماران طبق برنامه‌ تنظيمي بخش

1 ماه

 

توضيحات:

ـ دستياران، طبق برنامه تنظيمي بخش، به اموري نظير: ويزيت بيماران سرپايي و بستري، شركت در مشاوره‌هاي پزشكي شركت در برنامه‌هاي آموزشي مرتبط با آزمايشگاه و راديولوژي، انجام پروسيجرهاي مرتبط، شركت در برنامه‌هاي آموزشي و پژوهشي و كشيك‌هاي مربوطه مي‌پردازند.

ـ بخش‌هاي انتخابي شامل: راديولوژي ـ تغذيه ـ پزشكي هسته‌اي ـ غدد بزرگسالان و ژنتيك مي‌باشند.

ـ نگارش پايان‌نامه در طول دوره انجام مي‌شود.

ـ اجراي اين برنامه نافي مشاركت در برنامه‌هاي آموزشي در رشته مادر (كودكان) نمي‌باشند.

ـ يك ماه مرخصي طبق مقررات آموزشي در طول دوره گرفته مي‌شود.

 

منابع درسي كه با استفاده از آنها آموزش اين برنامه قابل اجرا است:

الف ـ كتب اصلي:

- Williams text Book of Endocrinology

- Sperling pediatric Endocrinology

- Nelson text book of pediatric

- Scriver the metabolic and molecular bases of inhertited disease

تذكر: منظور، آخرين چاپ منابع فوق‌الذكر است كه در دسترس قرار دارند.

 

ب ـ مجلات اصلي:

- Endoerinology and metabolism clinics of North America

- Journal of pediatrin Endocinology and metabolicm

- Journal of Endocrinology and metabolism

ـ مجله بيماري‌هاي كودكان ايران

 

ج ‌ـ برنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مصوب و روزآمد كشوري

 متخصص کودکان - متخصص اطفال - متخصص کودکان در تهران - متخصص کودکان تهران - متخصص کودکان در بندرعباس - متخصص کودکان در تبریز - متخصص کودکان در کرج

نام دوره: گوارش كودكان

Pediatric Gastroenterology

مقطع: فوق تخصص

تعريف رشته:

دوره فوق تخصصي گوارش كودكان شاخه‌اي از رشته كودكان است كه دانش‌آموختگان آن در زمينه‌هاي پيشگيري از بيماري‌هاي گوارش  و كبد كودكان، همچنين، تشخيص، درمان و مراقبت مبتلايان به اين بيماري‌ها و تغذيه كودكان دانش، نگرش و مهارت‌هاي لازم را كسب نموده، خدمات خود را به جامعه ارائه خواهند نمود. ضمناً  آموخته‌ها و تجربيات خود را در زمينه‌هاي آموزش موضوعات مرتبط به رده‌هاي مختلف و توليد علم در زمينه‌ تخصصي مربوطه بكار خواهند گرفت.

طول دوره ‌آموزش: 2 سال

متخصصين مجاز به ورود دوره: متخصصين رشته كودكان كه داراي دانشنامه تخصصي مورد تأييد باشند و براي ادامه تحصيل منع قانوني نداشته باشند.

 

ساختار كلي دوره آموزشي:

بخش، واحد يا عرصه آموزش

محتويي

مدت زمان (ماه)

بخش گوارش كودكان

ويزيت بيماران بستري شده ـ مراقبت از بيماران ـ تثبيت بيماران بستري شده در بخش ـ انجام پروسيجرهاي تشخيصي درماني بر بالين بيمار ـ ‌آموزش رده‌هاي پايين‌تر و اقدامات ديگر طبق برنامه‌هاي تنظيمي بخش

22 ماه

 

ساختار كلي دوره آموزشي:

بخش، واحد يا عرصه آموزش

محتوي

مدت زمان (ماه)

بخش جراحي كودكان

تشخيص و پيگيري بيماري‌هاي گوارشي كه مستلزم عمل جراحي است.

يك ماه

بخش راديولوژي كودكان

مشاهده تغييرات راديولوژيك بيماري‌هاي گوارش كودكان

در طول دوره هفته‌اي يك جلسه 2ـ1 ساعته

بخش پاتولوژي كودكان

آشنايي با تغييرات بافتي بيماري‌هاي گوارشي

هفته‌اي يك جلسه 2ـ1 ساعته در طول دوره

بخش آندوسكوپي كودكان

مشاهده، كمك و انجام آندوسكوپي‌هاي مربوطه و تشخيص و درمان ضايعات دستگاه گوارش كودكان

هفته‌اي يك روز در طول دوره

درمانگاه گوارش كودكان

ويزيت بيماران سرپايي ـ انتخاب، تشكيل پرونده و بستري بيماران ‌ـ پيگيري مشاوره‌هاي تخصصي بيماران ـ انجام پروسيجرهاي سرپايي ـ آموزش رده‌هاي پايين‌تر ـ پاسخگويي به مشاوره‌‌هاي تخصصي درخواست شده و اقدامات ديگر طبق برنامه‌هاي تنظيمي بخش

هفته‌اي دو روز در طول دوره

بخش انتخابي

محتوا براساس بخش انتخاب شده متفاوت است.

يك ماه

 

توضيحات:

ـ انجام پژوهش‌هاي مرتبط و پايان‌نامه و نگارش مقاله در طول دوره انجام خواهد شد.

ـ بخش‌هاي انتخابي عبارتند از: بخش گوارش بزرگسالان ـ يكي از بخش‌هاي مندرج در ساختار دوره ـ بخش پيوند كبد در همان دانشگاه يا در يكي از مراكز ديگر برحسب نياز دستيار و موافقت رئيس بخش

 

منابع درسي كه با استفاده از آنها آموزش اين برنامه قابل اجرا است:

الف ‌ـ كتب اصلي:

1- Walker s Pediatric Gastrointestinal Disease – 2008 BC Decker Inc Hamilton

2- Pediatric Gastroinatestinal and Liver Disease Robert Wyllie

3- Liver Disease in children Ferederick J.Suchy

4- Breastfeeding for Physicians American Academy of Pediatrics , 2006

5 ـ برنامه و راهنماي ايمن‌سازي مصوب كميته كشوري ايمن‌سازي

ب ـ مجلات ا صلي:

1- Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition

 

توضيح:

1) در مواردي كه طبق مقررات، آزمون‌هاي ارتقاء و پاياني انجام مي‌شود، مبلغ آزمون‌ها براساس آيين‌نامه‌هاي موجود توسط هيأت ممتحنه دوره تعيين خواهد شد و منابع ذكر شده در اين صفحه راهنمايي است براي اجراي اين برنامه.

2) در مورد كتب، منظور آ‌خرين نسخه چاپ شده در دسترس است.

3) در مورد مجلات، منظور مجلاتي است كه در طول دوره دستياري منتشر مي‌شود.

متخصص کودکان - متخصص اطفال - متخصص کودکان در تهران - متخصص کودکان تهران - متخصص کودکان در بندرعباس - متخصص کودکان در تبریز - متخصص کودکان در کرج

نام رشته: خون و سرطان کودکان

Pediatric Hematology and Oncology

مقطع تحصیلی: فوق تخصصی

تعریف رشته: دوره فوق تخصصی خون و سرطان کودکان، شاخه‌ای از طب کودکان که دانش آموختگان در زمینه تشخیص، درمان، پیشگیری بیماری‌های خون و سرطان کودکان و مراقبت‌های سلامت کودکان از بدو تولد تا انتهای 16 سالگی فعالیت می نمایند.

طول دوره آموزش: 24 ماه

متخصصین مجاز به ورود دوره: متخصصین مجاز ورود به این دوره متخصصین کودکانی هستند که دارای دانشنامه تخصصی معتبر باشند.

ساختار كلي دوره آموزشي:

بخش، واحد یا عرصه آموزش

محتوی

مدت زمان

کلاس درس

آشنایی با اورژانس های خون و انکولوژی، پروتکل ها و راهنماهای درمانی موجود؛ لامهای طبیعی خون محیطی  و مغز استخوان؛ مشاهده و مرور پروسیجرها

1 ماه در ابتدای سال اول

بخش بستری خون و انکولوژی کودکان

معاینه، شرح حال، برخورد تشخیصی و درمانی

راند روزانه پیرامون پیگیری ها، تشخیص های افتراقی، عوارض بیماری و دارو و درمان های جاری اعم از کموتراپی، ترانسفوزیون و درمان حمایتی

آشنایی با داروها

مشاوره بیماران بستری سایر بخش ها

اجرای پروسیجرها

مستندسازی روزانه و حین ترخیص پرونده ها

5/18 ماه

ساختار كلي دوره آموزشي:

بخش، واحد یا عرصه آموزش

محتوی

مدت زمان

 

درمانگاه خون و انکولوژی کودکان

 

- پیگیری اقدامات تشخیصی و درمانی و پروسیجرهای سرپائی بیماران

- مشاوره بیماران سرپائی سایر درمانگاه ها

- کلیه خدمات سرپائی و از جمله تزریق منظم خون به بیماران تالاسمی و هموگلوبینوپاتی

12 ماه در طول دوره

سالی 4 ماه

واحد هموفیلی / ترومبوز هموستاز

(بستری و سرپائی)

- تشخیص و درمان بیماریها، آشنایی و اجرای پروتکل های پروفیلاکسی ، درمان در منزل ،OD،تولرانس و ایمنی تولرانس

- آشنائی و تجویز عملی و صحیح فرآورده های انعقادی

- آشنائی با تست های انعقادی و تفسیر آنها

- آشنائی با عوارض بیماری ها و داروهای انعقادی و ضد انعقادی

مشاوره

1 ماه

بخش و درمانگاه پیوند مغز استخوان

Cell therapy

- انتخاب بیمار، آماده سازی بیمار و سلول های بنیادی خون ساز لازمه جهت پیوند اتولوگ  و آلوژن سلول های مذکور براساس پروتکل‌های مختلف روز آمد

- مراقبت و درمان های حمایتی قبل، حین و پس از پیوند

5/1 ماه در سال سوم

آزمایشگاه

- آشنائی و مشاهده روند صحیح نمونه گیری (نگهداری و ارسال)، انجام و تفسیر آزمایشات

  • ایمونوهمائولوژی و بانک خون
  • انعقادی
  • مولکولی و ژنتیک (آزمایشگاه تشخیص قبل از تولد؛تومورها)
  • فلوسیتومتری

1 ماه در سال دوم

ساختار كلي دوره آموزشي:

بخش،واحد یا عرصه آموزش

محتوی

مدت زمان

سازمان انتقال خون

- آشنایی با روند اهدا خون، جداسازی، نگهداری و ارسال فرآورده‌های مختلف در پایگاه‌های انتقال خون

2 هفته در سال دوم

رادیوتراپی

- آشنایی با روند ارزیابی و انتخاب بیماران، انواع برنامه های درمانی و پیگیری

2 هفته در نیمه دوم سال اول

عرصه های تحقیقاتی

- پیگیری مراحل پایان نامه تحقیقاتی

- انتخاب، اجراء، اتمام و انتشار مقاله معتبر

24 ماه در طول دوره

فرصت آموزشی

- شرکت در کنگره های علمی معتبر ملی(IPHOS) و بین المللی (TIF, WFH, SIOP,…)

در طول دوره بر حسب نیاز

منابع درسی که با استفاده از آن‌ها آموزش این برنامه قابل اجرا است:

الف- کتب اصلی:

آخرین چاپ موجود کتب زیر در هر دوره:

 1- Philip A.. Pizzo ,et al . Principle and Practice of Pediatric Oncology.6 editon 2006

2- Nathan & Oski. Hematology of Infancy and Childhood.6 editon.2003

3- P.Lanzkowsky. Manual of Pediatric  Hematology and Oncology. 4 edit

4- Weatheral & Cleeg . The Thalasaemia Syndromes . 4 edit 2001

5- Christophet D.Hillyer , et al . Hand book of pediatric Transfusion Medicine. 2004

5- کتاب بسته جامع خدمات درمان تالاسمی(معاونت سلامت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی -1386)

6- کتاب بسته جامع خدمات درمان هموفیلی (معاونت سلامت وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی-1387)

ب- مجلات اصلی

مقالات 3 سال آخر مجلات زیر:

1- Journal of Pediatric Hematology and Oncology

2- BLOOD(official Journal of ASH)

3- Seminars in Hematology (Pediatric Issues)

4- Hemophilia(offiaial Journal of WFH)

5- Pediatric blood and cancer

مجلات پیشنهادی داخلی:

1- Iranian Journal of blood & cancer (official Journal of IPHOS)

2- BLOOD(The Scientific Journal of Iranian Blood Transfusion Organization)

توضیح:

1) در مواردی که طبق مقررات، آزمون های ارتقاء و پایانی انجام می شود، منابع آزمونها براساس آئین نامه های موجود، توسط هیات ممتحنه دوره تعیین خواهد شد و منابع ذکر شده در این صفحه راهنمایی است برای اجرای این برنامه.

2) در مورد کتب، منظور آخرین نسخه چاپ شده در دسترس است.

3) در مورد مجلات، منظور است که در طول دوره دستیاری منتشر می شوند.

نام رشته:مغز و اعصاب کودکان

Pediatric

مقطع تحصیلی: فوق تخصص

تعریف رشته: این دوره از زیر شاخه‌های رشته کودکان است که به سلامت و اختلالات سیستم عصبی کودکان می‌پردازد. بسیاری از بیماری‌های مادرزادی و اکتسابی کودکان با درگیری‌های مغزی- نخاعی (دستگاه عصبی مرکزی Upper motor neuron) یا درگیری اعصاب محیطی (Lower motor neuron) و یا حیطه عصبی- در حیطه‌های اصلی پیشگیری، تشخیص، درمان و پیگیری عمل می نماید.

طول دوره آموزش: 24 ماه

رشته‌های مجاز ورود به دوره: متخصصین کودکان

ساختار كلي دوره آموزشي:

بخش،واحد یا عرصه آموزش

محتوی

مدت زمان

1- بخش اعصاب کودکان

 

- شامل حضور در بخش به منظور working round جهت ویزیت بیماران بخش تحت نظر اساتید و انجام پروسیجرهای مرتبط(روزانه)

- پس از ویزیت بخش حضور در درمانگاه به منظور ویزیت بیماران سرپائی تحت نظارت اساتید (روزانه)

- حضور در برنامه reading  EEG

(مطالعه و تفسیر نوار مغز بیماران بستری و سرپائی)

- حضور در درمانگاهEMG NCV  و  evoked(تفسیر و انجام EMG-NCY بیماران بستری و سرپائی)

- حضور در برنامه تفسیر Neuroimaging

- ارائه ژورنال کلاب بصورت گزارش و بحث و تفسیر مقالات جدید

- ارائه و انجام یک طرح تحقیقاتی در طی دوره آموزشی

- ارائه یک case در مجلات معتبر

- ارائه و انجام پایان نامه که ضرورتاً تحقیقاتی می باشد و سایر برنامه‌های تنظیمی بخش

22

2- بخش روانپزشکی

- حضور در بخش و درمانگاه روانپزشکی کودکان

1

3- بخش مغز و اعصاب بالغین

- حضور در بخش و درمانگاه های اعصاب بالغین

1

توضیحات:

همچنین بخش اعصاب نیازمند دوره‌های چرخشی به شرح ذیل می‌باشد که بدلیل کوتاهی دوره تا به حال ممکن نشده است:

3-3ماه بخشNeurorehabilitation , Pediatric physical medicine

4-2ماه بخش(movement disorder) Adult Neurology

منابع درسی که با استفاده از آنها آموزش این برنامه قابل اجرا است:

الف- کتب اصلی:

1- John H.Menkes ,MD- Harvey B.sarnat MD,F,R,C,P,C-Bernard L.maria MD, Child Neurology 7.edition

2- Gerald M.Fenichel , MD

Clinical pediatric Neurology: A signs and symptoms Approach

3- Kenneth F.swaiman MD ,Stephen Ashwal, MD-Donna M.Ferriero,MD Pediatric Neurology :principles & practice.4.Edition

4- Richard E.Behrman , MD-Robert  M.kliegman , MD-Hal B.Jenson, MD Nelson Textbook of pediatrics

ب- مجلات اصلی:

1- Seminars in pediatric

2- Journal of Pediatric Neurology

تذکر: منظور، شماره‌هایی از نشریات فوق است که در طول 5 سال قبل از شروع دوره دستیاری و در طول دوره دستیاری به چاپ رسیده‌اند.

توضیح:

مراجع آزمون پایانی با توجه به آئین نامه‌های کشوری، توسط هیأت ممتحنه مربوطه تعیین می‌شوند.

نام رشته: ریه کودکان

Pediatric Pulmonology

مقطع تحصیلی: فوق تخصص

تعریف دوره: دوره فوق تخصصی ریه کودکان،زیر شاخه رشته کودکان می‌باشد و دانش آموختگان آن وظیفه تأمین، حفظ و ارتقای سلامت، از جمله دستگاه تنفسی را به عهده دارند.

طول دوره آموزش: 24 ماه

متخصصین مجاز به ورود به دوره: متخصصین کودکان

 

ساختار كلي دوره آموزشي: (دوره 24 ماهه)

بخش،واحد یا عرصه آموزش

محتوی

مدت زمان

بخش ریه کودکان

ویزیت بیماران بستری- انجام پروسیجرهای تشخیصی و درمانی - انجام مشاورات- شرکت در فعالیت‌های آموزشی طبق برنامه

5/7 ماه

NICU-PICU

طبق برنامه تنظیمی بخش و برنامه ضمیمه

3 ماه

واحد اسپیرومتری

انجام و تفسیر تستهای تنفسی

1 ماه

واحد برونکوسکوپی

انجام برونکو فایبرواپتیک و مشاهده ریژید و اقدامات تشخیصی درمانی مرتبط

1ماه آموزش و انجام مکرر آن در طول دوره طبق برنامه ریزی بخش

بخش سل کودکان

طبق برنامه تنظیمی بخش

1 ماه

قلب کودکان

طبق برنامه تنظیمی بخش و برنامه ضمیمه

1 ماه

ساختار كلي دوره آموزشي: (دوره 24 ماهه)

بخش،واحد یا عرصه آموزشی

محتوی

مدت زمان

ایمونولوژی-آلرژی

طبق برنامه تنظیمی بخش و برنامه ضمیمه

1 ماه

پاتولوژی

میکروبیولوژی

طبق برنامه تنظیمی بخش و برنامه ضمیمه

15 روز

گوش و گلو بینی

طبق برنامه تنظیمی بخش و برنامه ضمیمه

1 ماه

NICU-PICU

طبق برنامه تنظیمی بخش و برنامه ضمیمه

2 ماه

انتخابی

طبق برنامه تنظیمی بخش و برنامه ضمیمه

1 ماه

بخش ریه کودکان

ویزیت بیماران بستری- انجام پروسیجرهای تشخیصی و درمانی - انجام مشاورات - فعالیتهای آموزشی و مدیریتی

3 ماه

توضیحات :

در زمان گذاردن بخش‌های اختصاصی 3 روز حضور در درمانگاه ضروری است.

در بخش‌های چرخشی، حضور در درمانگاه مربوطه، طبق برنامه تنظیمی بخش است.

برای بخش‌های چرخشی، سیلابوس‌های مورد نیاز برای آموزش به تفکیک، در بخش عناوین دروس آورده شده است.

کشیک دستیاران طبق برنامه تنظیمی بخش است.

برنامه درسی:

الف- کتب اصلی:

- Victor Chernik : Kendigs disorders of the respiratory tract in children

- Hilman :Pediatric Respiratory Disegnosis and treatment

کتب پیشنهادی:

- Taussig: Pediatric Respiratory Medicine Mosby

- Fuhrman :Critical care medicine (last edition)

- West : respiratory physiology : the essentials

- Light : Pleural Disease

آخرین نسخه در دسترس

ب – مجلات اصلی:

- Pediatric Pulmonology 8tss-6863 John Wiely

- Pediatric Respiratory Review 1526-0550 Elsevier

مجلات پیشنهادی:

- Respiratory Medicine    0954-6111 Elseviet

- Seminar in Respiratory and critical care Medicine    1069-3424 Theime

- Pediatric Critical care medicine   1529-7535 Lippincatt Williams & Wilkins

- American Journal of Respiratory and Critical care Medicine ,1073-449x ATS

نام رشته: روماتولوژی کودکان

Pediatric Rheumatology

مقطع تحصیلی: فوق تخصص

تعریف رشته: دوره فوق تخصصی روماتولوژی کودکان زیر شاخه‌ای از طب کودکان است. این دوره تأمین،حفظ و ارتقای سلامت کودک را از بعد سلامت بافتها و نسوج همبند از جمله مفاصل، سیستم اسکلتی و عروق هدف قرار داده است. با توجه به اینکه در همه اجزاء بدن انسان بافت همبند وجود دراد این دوره ارتباط تنگاتنگی با سایر رشته‌های فوق تخصصی کودکان را دارد و تربیت شدگان این دوره باید به بیماران نگاه همه جانبه داشته باشند.

طول دوره آموزشی: 24 ماه

رشته های ورودی مجاز: در این دوره فقط متخصصین کودکان امکان ورود به دوره را دارند.

ساختار كلي دوره آموزشي:

بخش، واحد یا عرصه آموزش

محتوی

مدت زمان بر حسب ماه

بخش و درمانگاه روماتولوژی کودکان

معاینات موسکولواسکلنال

بیماری‌های بافت همبند و واسکولوپاتی ها در بیماران سرپائی و بستری - انجام مشاورات پزشکی

16 ماه

بخش ایمونولوژی بالینی

مبانی ایمونولوژی، ایمونولوژی بیماری‌های روماتولوژی

2 ماه

مرکز توانبخشی

ورزش درمانی، فیزیوتراپی و کار درمانی

1 ماه

روماتولوژی بزرگسالان

مروری بر بیماری های مشترک کودکان و بزرگسالان با تأکید بر علائم بیماری در دوران نوجوانی

 

 

ساختار كلي دوره آموزشي:

بخش واحد یا عرصه آموزش

محتوی

مدت زمان بر حسب ماه

چرخ گردشی

Rotation

حسب علاقه دستیار و موافقت بخش از بین بخشهای زیر

1ماه

ارتوپدی کودکان

اختلالات آناتومیک اسکلتی ، آشنایی با بیماری‌های مفصلی که نیاز به مداخله جراحی دارند ، آشنایی با آسیب های اسکلتی

1 ماه

رادیولوژی

استفاده از imaging در تشخیص بیماری های روماتولوژی کودکان

طی دوره

آفتالمولوژی

آشنایی با تظاهرات چشمی بیماری‌های روماتولوژیک

طی دوره

پوست

آشنایی با تظاهرات پوستی بیماری‌های روماتولوژیک

طی دوره

نفرولوژی کودکان

آشنایی با تظاهرات کلیوی بیماری‌های روماتولوژیک

طی دوره

انکولوژی کودکان

آشنایی با بیماری‌های انکولوژی که تظاهرات بیماری‌های روماتولوژیک دارند

طی دوره

عفونی کودکان

آشنایی با بیماری‌های عفونی مفاصل و بیماری‌های عفونی که تظاهرات موسکلواسکلتال دارند

طی دوره

پاتولوژی

خواندن لام نمونه‌های بافتی نمونه‌های مفصل ، پوست و کلیه وتغییرات آن در بیماری‌های روماتولوژیک کودکان

طی دوره

کارگاه های آموزشی

روش تحقیق ، مقاله نویسی نرم افزارهای عمومی و تخصصی مورد نیاز و استفاده از منابع علمی (به ویژه الکترونیک)

طی دوره

منابع درسی:

الف - کتب درسی

1- Textbook of pediatric Reumatology (Cassidy) (last edition)

2- Nelson Textbook of Pediatric .Part Xill to XV (last edition)

3- Kelly Textbook of Reumatology . section XV (last edition)

4- Printer on the Reumatic Diseases (last editon)

توضیح: در کلیه موارد ، آخرین Edition مورد نظر است.

ب-مجلات اصلی:

1-.Pediatric Rheumatology (http://www.ped-rheum.com)

2-Arthritis & Rheumatism

3-Journal of Rheumatology

4-Pediatric Rheumatology Online journal (http://pedrheumonlinejournal.org)

عنوان دوره: ارتوپدی کودکان

Pediatric Orthopedic

دوره: فلوشیپ

تعریف دوره: دوره ارتوپدی کودکان شاخه‌ای از رشته ارتوپدی است که دانش آموختگان آن با گذراندن این دوره آگاهی‌های علمی و مهارت‌های تجربی خویش را در امر پیشگیری، درمان، آموزش و پژوهش بیماری‌های ارتوپدی کودکان ارتقا می‌دهند.

طول دوره آموزش: 18 ماه

عناوین مباحث درسی:

الف) عناوین عمومی

- برقراری ارتباط - روش پیشرفته تحقیق - Evidence Based Med

- قوانین پزشکی در ارتوپدی کودکان

ب) عناوین اختصاصی

علوم پایه شامل فیزیولوژی دستگاه اسکلتی- عضلانی- عصبی

آناتومی کاربردی اندام فوقانی- اندام تحتانی و ستون فقرات

بافت شناسی استخوان، غضروف، نسوج همبند، عضلات

پاتولوژی دستگاه اسکلتی- عضلانی- ژنتیک بیماریهای ارتوپدی

رشد و نمو طبیعی و اختلالات آن- شرح حال ارتوپدی

معاینات ارتوپدی - Gaitanalysis Limbing child-

آنستزیولوژی (انولع بیهوشی عمومی، لوکال و رژیونال- نروبلاک) در بیماران ارتوپدی

تصویربرداری سیستم اسکلتی- عضلانی

منابع درسی:

الف- کتب اصلی:

Practice of pediatric orthopedics

تذکر: در کلیه موارد فوق، منظور آخرین نسخه چاپی کتاب است که در دسترس قرار دارد.

ب)مجلات اصلی:

Journal of pediatric orthopedics

Journal of base & joint surgery

تذکر: منظور،ژورنال‌هایی است که در طول دوره دستیاری منتشر می شوند.

توضیح: جهت آزمون‌های رسمی کشوری، هیأت ممتحنه دوره تکمیلی تخصصی براساس آئین نامه‌های کشوری منابع آزمون را مشخص می نمایند.


آخرین مقالات بازدید شدهاگر سؤال يا نكته يا نظري در اين زمينه داريد، مشتاقانه منتظر خواندنش هستيم.

 
 
Captcha  
تعداد کل نظرات ارسالی 1 نظر
کاربر عادی
سطح :
5
22
8282
نسیم نوروزی
0Dislikeپسندیدم
ارسال پاسخ

توضیح به این کاملی تو سایت ها ندیده بودم. واقعا ممنونم، بهره بردیم

gold Drama 0 silver Drama 0