داروهای روانپزشکی

مقالات پیشنهادی


آمی تریپتیلین

آمی تریپتیلین

دارو را دقیقا مطابق با دستور پزشک مصرف کنید. به هیچ عنوان دوز ان را دوبرابر نسازید.اثرات درمانی3-2 هفته بعد از شروع دارو آغاز می شوند. به علت تاری دید، خواب آلودگی، گیجی که از اثرات این دارو است، با احتیاط رانندگی کنید.و از تغییر وضعیت ناگهای از نشسته به ایستاده خودداری کنید.به خصوص این موارد باید در سالمندان رعایت شود.

آلپرازولام

آلپرازولام

این دارو را میتوان همراه با غذا مصرف کرد. از این دارو نمی توان برای مقابله با استرس روزانه و یا بیشتراز 4 ماه استفاده نمود .مگر آنکه توسط پزشک تجویز شده باشدزیرا عادت زاست.در استفاده طولانی مدت ممکن است حافظه دچار اختلال شود.