فایل های متنی

مقالات پیشنهادی


رفتار حرفه ای از ناز تا نیاز

رفتار حرفه ای از ناز تا نیاز

در واقع، اخلاق به مجموعه اعتقادات ذهنی، باورها و ارزش داوري هاي انتزاعی محدود نمی شود؛ بلکه نحوه خاصی از منش افراد در انتخاب ها و اولويت هاي زندگی ما است.

هنر درمان كودكان كار

هنر درمان كودكان كار

همان طور كه مستحضريد، کار اجباري براي کودکان و به کارگیري آنها در زمانی که جسم و روان آنها در حال رشد است، آسیب هاي جدي را به بار خواهد آورد و آثار آن براي همیشه گریبان آنها را خواهد گرفت. این پدیده یکی از معضلات فراگیر در سراسر جهان بهخصوص کشورهاي در حال توسعه است؛ هم چنين عواملي مانند ترک تحصیل، شرایط بد اقتصادی خانواده‌ها، تعطیلی کارخانه‌ها و کارگاه‌های کوچک، انواع اعتیاد و نبود سرپرست از علل مهم افزایش تعداد کودکان کار بوده و ما درمانگران از بعد تامين سلامت جسم و روان آنان بايستي متعهدانه و دلسوزانه رفتار نماييم.

هر گل صد ویزیت

هر گل صد ویزیت

قدم به قدم به شروع جام جهاني ٢٠١٨ نزديك تر مي شويم و برآنيم مطابق تصميم اخير هيئت مؤسس آكادمي هنر درمان و با اعلام حمايت تيم پزشكان خير عضو وبسايت، به ازاي هر گل تيم ملي كشورمان در اين مسابقات بتوانيم اين نشاط اجتماعي را به يكصد ويزيت كودكان كار تقديم نموده تا آنان را نيز در اين ميان سهيم كنيم.

حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی شهروندان

حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی شهروندان

حق مسلم بر سلامت عمومي، جزئي از حقوق بنيادين شهروندان در هر جامعه سياسي است. هر شهروندي به مثابه عضوي از جامعه صرف نظر از ملاحظات نژادي، ديني، سياسي و فرهنگي صرفا به واسطه وجود رابطه شهروندي، داراي حق و استحقاق لازم جهت بهره مندي از اين حق مي باشد. اين دسته از حقوق، که به طور معمول از آن ها در امتداد صيانت و حمايت از حق حيات افراد سخن به ميان مي آيد، داراي ارتباط معناداري با ديگر حقوق ابناي بشر مي باشند. از اين رو است که توجه لازم و بايسته به حق بر سلامت عمومي شهروندان از سوي دولت ها فارغ از ساختار نظام سياسي آن ها امري ضروري به نظر مي رسد. تهيه، تدوين و تصويب حجم وسيعي از اسناد و معاهدات بين المللي مرتبط با حق بر سلامت عمومي و نيز وضع قوانين و مقررات موضوعی داخلي در اين زمينه، خود دليلي بر اين مدعا است.

اهمیت و اولویت حقوق شهروندی در کشور

اهمیت و اولویت حقوق شهروندی در کشور

به طور کلی، صرف نظر از تفاوت های موجود در نظریات حقوقی ارايه شده در زمینه مفهوم خدمت عمومی، خدمت یا امر عمومی را باید فعالیتی دانست که متضمن رفع نیازها و تأمین منافع عمومی است و اداره آن از روابط آزاد و ابتکار خصوصی خارج شده و به گونه ای در اختیار و تصدی دولت قرار گرفته باشد، خواه دولت آن را تنها اداره کند (مانند دفاع ملی و دادگستری) و خواه افراد بتوانند در اداره آن مشارکت داشته باشند (همانند بهداشت، آموزش و پرورش).

مطب‌های دندانپزشکی علاوه بر درمان، به آموزش بیماران نیز توجه کنند

مطب‌های دندانپزشکی علاوه بر درمان، به آموزش بیماران نیز توجه کنند

رییس انجمن دندانپزشکان عمومی ایران با تاکید بر نقش آموزش بهداشت دهان و دندان در پیشگیری از پوسیدگی‌ها و مشکلات دندانی گفت: لازم است دندانپزشکان در مطب‌های خود به موضوع آموزش بیماران توجه کنند و زمانی در حد سه دقیقه را به این امر اختصاص دهند.

مریـض را بـه شکـل کیـف پـول نبینیـد

مریـض را بـه شکـل کیـف پـول نبینیـد

من فقط 9 ماه مطب شخصی داشتم. یک شب یک خانمی آمد که فرزندش به‌شدت تب داشت، من او را ویزیت کردم و رفتند. همان شب قرار بود با همسرم به سینما برویم. من تمام مدت فکرم درگیر بود که آیا کار درستی است که من از مریض 10 تومان ویزیت بگیرم و بعد 6 تومان بلیط سینما بخرم. شاید این طرز فکر و نگرش غیرطبیعی باشد و در زندگی اجتماعی خیلی کاربرد نداشته باشد ولی خوب من همیشه این نگاه را داشتم.