مصاحبه ها

مقالات پیشنهادی


مصاحبه با خبرگزاری ایرنا: خانه تکانی باورها- دکترنصیر دهقان

مصاحبه با خبرگزاری ایرنا: خانه تکانی باورها- دکترنصیر دهقان

هر ساله با نزدیک شدن به فصل بهار و شروع سال جدید، همگان از ایجاد تغییر در احوال شخصی و اجتماعی خود سخن می گویند و بعضا در نجواهای درونی خود از اقدام به برنامه ریزی و هدف گذاری در جهت بهبود و البته تغییر در عادات خود دم می زنند.

مصاحبه با خبرگزاری ایرنا: تعالی بیمار محور، از وهم تا عمل- دکتر نصیر دهقان

مصاحبه با خبرگزاری ایرنا: تعالی بیمار محور، از وهم تا عمل- دکتر نصیر دهقان

قدیم ترها حکما را به عنوان مراقب اعلای جسم و روان می‌دانستند و نه تنها دارو، بلکه دست و نگاهشان برای جسم خسته بیماران حکم دوا را داشت. هنوز یادمان نرفته طبیبان بزرگی که اسمشان جاودانه و درمانشان به مثابه معجزه‌ای ماندگار شد.