عوامل چاق کننده

مقالات پیشنهادی


اصول مهم کم کردن وزن

اصول مهم کم کردن وزن

مصرف مواد چربی دار مضر را باید محدود نمود و به جای آن از چربی های مفید استفاده کرد. رعایت این مورد، برای جلوگیری از ابتلا به بیماری های قلبی- عروقی مفید است.

چگونه چاق می شوند؟

چگونه چاق می شوند؟

بیان تفاضل مقدار کالری جذب شده در بدن و مقدار کالری مصرف شده نمی تواند دلیل کافی برای زیاد شدن وزن بدن شود.

متد غذا خوردن

متد غذا خوردن

در شروع به اجرای یک طرح، مخصوصاً یک طرح حائز اهمیت زیاد، ابتدا هدف باید تعیین و قطعی شود. بنابراین باید مقدار وزن اضافی، با توجه به این که، هر بدنی از یک حساسیّت خاصی برخوردار است، تعیین شود. عوامل چندی می تواند در تأثیری بدن انسان مؤثر باشند، مانند جنسیت، وزن، طرز تغذیه در گذشته

چند نمونه از غذاهایی که در آن قند «بد» وجود ندارد

چند نمونه از غذاهایی که در آن قند «بد» وجود ندارد

چون بعضی از پنیرها دارای مواد قندی هستند، بهتر است پنیری انتخاب شود که زود آب آن را کاملاً گرفته باشند، به این ترتیب ماده قندی لاکتوز که یکی از قندهااست از پنیر خارج می شود. پنیر تازه که زود آب آن گرفته نشده است، محتوی مقداری لاکتوز است.

طرز اداره انبار چربی در بدن

طرز اداره انبار چربی در بدن

وجود قند و چربی در یک غذا در حالتی که لوزالمعده نتواند به طور کامل به فعالیت خود ادامه دهد، سبب اضافه وزن در انسان می شود.

نظریة نقطة تنظیم

نظریة نقطة تنظیم

«نقطة تنظیم» وزن خاصی است در صورتی که شما سعی نکنید میزان دریافت کالری خود را محدود کنید بدنتان به طور طبیعی به محدودة این وزن خاص باز می گردد صرف نظر از تغییرات روزانه در میزان دریافت و مصرف کالری ، بدن شما علاقه دارد که میزان خاصی از چربی را ذخیره کند