شرایط قبل آزمایش

مقالات پیشنهادی


راهنمای بیماران برای آزمایش خون مخفی در مدفوع(FOB)

راهنمای بیماران برای آزمایش خون مخفی در مدفوع(FOB)

خون مخفی در بعضی موارد نشانه وجود پولیپ و یا رشد آن در روده بزرگ بوده که می تواند به سمت سرطان کولون (روده بزرگ) رود. بهتراست این آزمایش در۳ نوبت انجام شود. کامل انجام شدن این آزمایش بسیار مهم است به خاطر اینکه حتی اگر شما یک پولیپ روده داشته باشید ممکن است اصلا علائم بالینی مشاهده نکنید و این آزمایش غربالگری می تواند آن را تشخیص دهد.

راهنمای بیمار جهت جمع آوری نمونه مدفوع

راهنمای بیمار جهت جمع آوری نمونه مدفوع

اگر آزمایش مدفوع از نظر بررسی تخم انگل و یا تک یاخته های روده ای برای شما درخواست شده است؛ مخصوصا در حالتی که نمونه مدفوع شما حالت اسهالی دارد، سریعاً باید نمونه را به آزمایشگاه تحویل داده و مسئول پذیرش را مطلع سازید.

راهنمای بیمار جهت تهیه نمونه مایع منی

راهنمای بیمار جهت تهیه نمونه مایع منی

نمونه باید پس از ۵-۳ روز پرهیز از نزدیکی یاانزال تهیه شود. فاصله کمتر از ۲ روز منجر به کاهش حجم و تعداد اسپرم در نمونه و فاصله بیشتر از ۷ روز منجر به کاهش کیفیت اسپرم به خصوص از نظر حرکتی می گردد و به همین خاطر مناسب نیستند.

راهنمای بیمار جهت تهیه نمونه خلط

راهنمای بیمار جهت تهیه نمونه خلط

خلط نوعی مایع موکوسی(بلغم) است که به دنبال سرفه از ریه خارج می گردد. خلط را نباید با بزاق و یا مایع موکوسی پشت حلق اشتباه بگیریم. موکوس غشایی راه تنفسی و خلط موجب محافظت راه هوایی در برابر عفونت ها می شوند. زمانی که سرفه می کنید؛ خلط به همراه بزاق دهان، ترشحات سینوس و بینی، سلول های مرده و باکتری های طبیعی موجود در دهان خارج می گردد. بر روی این مایع به منظور تشخیص عفونت های مجاری تنفسی تحتانی آزمایش انجام می گردد. بنابراین چنانچه به جای آن نمونه ترشحات حلقی و دهانی(آب دهن) جمع آوری گردد، نتیجه مطلوب از این آزمایش حاصل نمی گردد.

راهنمای بیماران برای آزمایش تحمل گلوکز (GTT)

راهنمای بیماران برای آزمایش تحمل گلوکز (GTT)

آزمایش تحمل گلوکز برای غربالگری مادران از نظر دیابت بارداری می باشد.( هر چند امروزه چندان به دلیل عوارض جانبی که برای مادر از جمله: تهوع، استفراغ؛ نفخ و اسهال، سردرد، سرگیجه و خستگی دارد؛ چندان توصیه نمی گردد ولی هنوز به عنوان آزمایش استاندارد طلایی برای تشخیص دیابت شیرین شناخته می شود.)

راهنمای بیمار جهت جمع آوری ادرار ۲۴ ساعته

راهنمای بیمار جهت جمع آوری ادرار ۲۴ ساعته

در حالت طبیعی ادرار از آب و مواد محلول مانند سدیم و پتاسیم، اوره (حاصل از تجزیه پروتئین ها)، کراتینین(حاصل از تجزیه عضلات) و مقداری مواد زائد دفعی تشکیل شده است. اگر این مواد محلول بیشتر از مقدار طبیعی در ادرار باشند و یا مواد دیگری که نباید در ادرار باشند؛ یافت گردند، به معنای یه وضعیت یا بیماری خاص باشد.

راهنمای بانوان جهت جمع آوری نمونه ادرار تمیز برای کشت

راهنمای بانوان جهت جمع آوری نمونه ادرار تمیز برای کشت

ورود بسیار جزئی مایع صابون یا ساولن به داخل ظرف منجر به بروز نتایج کشت منفی کاذب می گردد. از طرفی تماس دست با جدار داخلی ظرف، ورود آب به درون آن یا بازماندن درب ظرف و همچنین عدم شستشوی کامل عضو تناسلی منجر به کشت های مثبت پلی میکرو بیال و کاذب می گردد.