ارسال تجربه درماني بیمار

     تعداد بازدید 1634
معرفی به دوستان اشتراک گذاری

موجب ستایش است که تجربه درمانی خود را به عنوان  بیمار/ همراه بیمار در زمينه علائم بیماری ها و از پزشكان خود، با سایرین براي تصميم گيري راحت و به اشتراک مي گذاريد.

پزشک خوب، دکتر خوب، پزشک متخصص، تجربه بیمار، همراه بیمارتجربه شخصی خود را ارسال نمایید : 
   
Captcha  

gold Drama 0 silver Drama 0