پزشکان پنج ستاره


آیا تابحال عبارت “پزشک پنج ستاره” را شنیده اید؟ 

پزشک پنج ستاره عنوانی است که سازمان جهانی بهداشت (WHO) برای تعریف معیارهای یک پزشک نمونه انتخاب کرده و آن ها را در ۵ محور معرفی نموده است كه عبارتند از :

  • Care provider فراهم کننده مراقبت درمانی: کسی که هم برای پیشگیری از عوارض بیماریها و هم برای پیشگیری از بروز خود بیماریها تمهیداتی می اندیشد تا مردم از مراقبتهای بعداشتی مناسب برخوردار شوند.

  • Decision maker تصمیم گیرنده: پزشک خوب، با توجه به شرایط خاص هر بیماری و با در نظر گرفتن مسائل انسانی تصمیم می گیرد که چه فن آوری و روش درمانی برای او مناسب است. این تصمیمات منحصر به فرد و شرایط هستند و قدرت تصمیم گیری قوی یکی از اساسی ترین ویژگیهای یک پزشک است.

  • Communicator برقرار کننده ارتباط: پزشک نمونه کسی است که  می تواند با ارتباط موثر با افراد و جامعه،  یک سبک زندگی سالم را در جامعه گسترش دهد و اشخاص را تشویق به رعایت نکات بهداشتی و حفظ سلامتی خود و جامعه شان نماید. روابط عمومی خوب، جزئی از شخصیت یک پزشک موفق است.

  • Community leader رهبر اجتماعی: یک پزشک با برخوردار بودن از اعتماد جامعه، مشکلات سلامت افراد و جامعه را در می یابد و می تواند حرکت صحیحی در این زمینه ایجاد و آن را رهبری کند. توانایی مدیریت جامعه و تیم درمانی یکی از اصلی ترین قابلیتهای یک پزشک است. (شاید هم به همین دلیل است که یکی از اقشاری که بیشتر از سایرین در امور اجتماعی و سیاسی حضور دارند، پزشکان هستند. مثالهای متعددی در کشور ما نیز وجود دارند.)

  • Team member عضو تیم: کسی که به راحتی می تواند با افراد، گروهها و سازمانهای دیگر هماهنگ شده و اهداف تعیین شده را در قالب یک کارجمعی تامین کند.

ناگفته پيداست كه در این لیست، تنها به مهارت علمی و درمانی پزشکان اکتفا نشده و فاکتورهای مدیریتی و اجتماعی نیز در تعریف یک پزشک پنج ستاره لحاظ گرديده است که این نكته به دلیل نوع شغل خاص پزشکان و سر و کار داشتن آنها با سطوح مختلف مشکلات فردی و اجتماعی است. افراد حاضر در ليست زيرين، چهره هاي ماندگار بهداشت و درمان ايران زمين و هم چنين دانشمندان يك درصد علوم پزشكي به انتخاب مراجع بين المللي مي باشند.

پزشک 5ستاره- پزشک متخصص- بهترین پزشک